Kufr (nevjerstvo) se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta: Kufr  koji izvodi iz vjere a dijeli se na pet podvrsta:
  1. Kufr  utjerivanja u laž (negiranja) Kaže Uzvišeni: “A ima li nepravednijeg od onoga koji o  Allahu izmišlja laži ili poriče Istinu koja mu dolazi? I zar nevjernicima  nije mjesto u Džehennemu?” (Prevod značenja, El-‘Ankebut, 68)

  2. Kufr odbijanja iz oholosti uz  priznavanje da je Istina
  Kaže Uzvišeni: “A kada  rekosmo melecima: ‘Poklonite se Ademu!’ – oni se pokloniše, ali Iblis ne  htjede, on se uzoholi i posta nevjernik.” (Prevod značenja,  El-Beqare, 34)

  3. Kufr sumnje
  Kaže Uzvišeni: “I uđe  u vrt svoj nezahvalan Gospodaru svome na blagodatima, govoreći: ‘Ne mislim da  će ovaj ikada propasti, i ne mislim da će ikada Smak svijeta doći, a ako  budem vraćen Gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći.’ I reče  mu drug njegov, dok je s njim razgovarao: ‘Zar ne vjeruješ u Onoga koji te je  od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena, i najzad te potpunim čovjekom  učinio? Što se mene tiče, On, Allah, moj je Gospodar, i ja Gospodaru svome ne  smatram ravnim nikoga.” (Prevod značenja, El-Kehf, 35-38)

  4. Kufr okretanja
  Kaže Uzvišeni: “Mi smo  nebesa i Zemlju i ono što je između njih mudro stvorili i do roka određenog,  ali nevjernici okreću glave od onoga čime im se prijeti.”  (Prevod značenja, El-Ahqaf, 3)

  5. Kufr licemjerstva
  Kaže Uzvišeni: “To je  zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena,  pa ne shvaćaju.” (Prevod značenja, El-Munafiqun, 3)

  Druga vrsta: Mali kufr, koji ne izvodi iz  vjere, i to je nezahvalanost na blagodatima.
  Kaže Uzvišeni: “Allah  navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana  sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je  Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah.”  (Prevod značenja, En-Nahl, 112)

Šejhul-Islam Muhammed ibn AbdulVehhab

Advertisements