MESH PO MESTVAMA, OBUCI, CARAPAMA

Mesh po mestvama, obuci, carapama, i cipelama propisan je Kur’anom i Sunnetom. Kur’anom je propisan u ranije citiranom ajetu o abdestu (El-Maide, 6.), gdje su noge spomenute nakon potiranja glave, tako da se po jednom mutevatir kiraetu tekst ajeta može razumjeti i u znacenju: “…a glave svoje i noge svoje do iza clanaka potarite!

Od Safvana Ibn Assala se prenosi: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređivao nam je kada smo na putu da ne skidamo svoje mestve tri dana i tri noci, osim ako se odžunupimo, a ne u slucaju velike i male nužde i spavanja.”

Od Mugire Ibn Šu’beta, radijallahu anhu, prenosi se da je opisujuci abdest Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Bio sam na putu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je obavio prirodnu potrebu, potom se abdestio. Polijevao sam mu vodu, te je oprao lice i ruke, a zatim potrao po glavi i mestvama.”

Od ashaba Mugire Ibn Šu’beta, radijallahu anhu, također se prenosi da je rekao: “Abdestio se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa je potrao po svojim carapama i nanulama.”

UVJETI ZA MESH

1. Da se obuju mestve, cipele ili carape na noge dok je covjek pod abdestom. Dokaz za to su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijeci, upucene Mugiri Ibn Šu’betu, kad mu je ovaj htio pomoci da skine obucu kako bi oprao noge pri uzimanju abdesta: “Ostavi ih, obukao sam ih na ciste noge, te je potrao po njima.”

2. Da su dovoljno duboke, tako da pokrivaju cijelu površinu noge koja se pere prilikom uzimanja abdesta.

3. Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, ogranicio je dužinu (valjanosti uzimanja mesha po obuci, mestvama ili carapama) na tri dana i noci za putnika, a na dan i noc za onoga ko je u svome mjestu. Alija, radijallahu anhu, je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ogranicio je mesh na tri dana i noci za putnika, a dan i noc za onoga ko nije putnik.” To se racuna od trenutka kada je prvi put ucinjen mesh, a ne od vremena kada je uzet abdest za njega.

4. Da se obuca (mestve, carape), poslije uzimanja mesha ne skida. Ako se skine, noge se moraju oprati, u suprotnom, abdest ce biti pokvaren.

Napomena: U nuždi, zbog hladnoce ili putovanja, umjesto mesha po glavi dozvoljeno je uzeti mesh po turbanu i kiki (pramenovima kose koji padaju na celo), jer Muslim bilježi predaju u kojoj se kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzimajuci abdest, kada je jedne prilike bio na putu potrao pramenove kose i turban.

Vezano za mesh po obuci, pokrivacu glave kao što je turban i sl., potrebno je naglasiti da isti propisi važe i za ženu i za muškarca.

Od majke pravovjernih Ummu-Selleme prenosi se da je cinila mesh po pokrivacu svoje glave.

Ibn-Tejmijje u djelu “Velike fetve” kaže: “Ummu- Selleme je potirala po pokrivacu svoje glave, a ona to ne bi cinila bez Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, dozvole.”

KAKO SE UZIMA MESH ?

Mesh se uzima s gornje strane obuce, potiruci od prsta prema zglobu, i to samo jedanput. Od Alije, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Kada bi vjera bila po logici, potiranje s donje strane mestava bilo bi prioritetnije od gornjeg. Međutim, vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da potire s gornje strane.”

Advertisements