Prijateljstvo i odricanje predstavljaju jedno od temeljnih pravila i oslonaca u Islamu. Čovjekov Islam neće biti ispravan sve dok ne bude prijateljevao u ime Allaha, i dok ne bude izražavao neprijateljstvo u ime Allaha, dok ne bude prijatelj sljedbenicima Istine, a neprijatelj sljedbenicima neistine, bez osvrta na sve prepreke na tom putu.

Prijateljevanje iziskuje ljubav u ime Allaha, a odricanje mržnju u ime Allaha.

Suština ljubavi u ime Allaha, je da se ta ljubav ne povećava dobročinstvom niti da se umanjuje zapostavljanjem.(Fethul bari, Hafiz Ibn Hadžer, 62/1) Suština odricanja i mržnje u ime Allaha je: „Da se ne povećava zapostavljanjem, niti da se smanjuje dobročinstvom.“

Određenu osobu treba voliti samo u ime Allaha i ta ljubav ne treba da se povećava dobročinstvom voljenoga od strane onoga koji ga voli, niti da se umanjuje njegovim zapostavljanjem. Također, pod mržnjom treba da se misli na Allahovo zadovoljstvo, tj., da bude samo radi Allaha, a ne iz nekog drugog razloga. Treba mrziti osobu zbog njenog nevjerstva, novotarstva ili griješenja. Ovo su razlozi mržnje u ime Allaha.

Ovo veliko pravilo potvrđeno je i utemeljeno kod učenjaka argumentima iz Knjige, Sunneta i ostalih predaja, pa čak i konsenzusom.

U Allahovoj Knjizi stoji:

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

„ Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju, budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprostavljaju, makar im oni bili, očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi.“(El-Mudžadele, 22) Šejh Muhammed ibn Abdul-Vehhab, Allah mu se smilovao, kaže: „Ko se pokorava Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ispoljava jednoću Allahu, nije mu dozvoljeno da bude prijatelj sa onima koji se bore protiv Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, makar se radilo o najbližem rodu, makar bili i njihovi očevi, djeca, braća i porodica.“ (Selasetul usul, Muhammed ibn Abdulvehhab, 183/1) Od Enesa se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko bude imao tri osobine, osjetit će slast imana: Da mu Allah i Njegov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, budu draži od svega ostalog, da zavoli čovjeka samo u ime Allaha, i da zamrzi da se vrati u nevjerstvo kao što mrzi da bude bačen u Vatru.“ (Buhari, Kitabu iman; Muslim, Kitabu iman; Ahmed, Tirmizi; Ibn Madže)

Šejhul-islam Muhammed ibn Abdul-Vehhab, Allah mu se smilovao, kaže: „Pod riječima: “Nema drugog boga osim Allaha“, misli se na njihovu spoznaju srcem, ljubav prema ovim riječima i ljubav prema onima koji zastupaju ove riječi, te mržnja prema onima koji im se protive i koji izražavaju neprijateljstvo.“(Tefsir kelimetu tevhid, Muhammed ibn Abdulvehhab, 363/1)

Advertisements