Neke stvari su vadžib (obavezne) a neke mustehab (preporučene). Treba paziti da za sehur nešto pojedemo i popijemo, prije nego zapostimo, i da to produžavamo sve do ezana za sabah. Kaže Resulullah,sallallahu alejhi we sellem.: Pazite na sehur, jer u njemu je bereket. (al-Bukhaari, Fath, 4/139). Sehur je blagoslovljena hrana i u njemu je razlika od kršćana i židova. Dobar sehur su vjerniku datule. (Ebu Dawood, no. 2345; Saheeh al-Targheeb, 1/448) Ne okašnjavati sa iftarom, jer kaže Poslanik sallallahu alejhi we sellem: Ljudi će biti na dobru, dok god ne okašnjavaju sa iftarom.( al-Bukhaari, Fath, 4/198) Prekidati post na način opisan u hadisu od Enesa radijallahu anhu: Poslanik sallallahu alejhi we sellem bi prekidao svoj post sa svježim datulama prije nego bi klanjao, ako nije bilo svježih, jeo bi suhih, ako nije bilo ni tih, omrsio bi se sa vodom. (al-Tirmidhi, 3/79 ). Nakon iftara, proučiti riječi koje se prenose u hadisu ibn Omera, prema kojem se kaže da bi Poslanik sallallahu alejhi we sellem nakon što bi se omrsio rekao sljedeće: Dhahaba al-zama’, wa’btallat al-‘urooq, wa thabat al-ajru inshaAllaah.Nestalo je žeđi, vene teku opet, i nagrada je inshaAllah osigurana. (Abu Dawood, 2/765;). Čuvati se grijeha, jer kaže Resul, sallallahu alejhi we sellem.: Kad neko posti, nek se čuva grijeha… (al-Bukhaari, al-Fath , no.1904). Kaže Resul, sallallahu alejhi we sellem.: Ko god ne prestane govoriti laži, i raditi po njima, pa Allahu nije potrebna njegovaglad i žeđ. (Al-Bukhaari, al-Fath , no. 1903). Onaj koji posti, bi trebao izbjegavati sve oblike harama, kao što su ogovaranje, laž, da ne bi izgubio svu svoju nagradu. Kaže Resul, sallallahu alejhi we sellem.: Može se desiti da postač nema ništa od svog posta, osim gladovanja i žeđi.( Ibn Maajah, 1/539; Saheeh al-Targheeb, 1/453).

Advertisements