Ši’ije su u mnogim stvarima sliče i poistovjećuju se sa Židovima u pogledu slijeđenja strasti i prohtjeva. Također sliče kršćanima u pogledu zastranjivanja, neznanja i slijeđenja strasti, kao i u ostalim stvarima kojima se odlikuju kršćani od stvari ahlaka i etike. Kako su samo slični ovima (jevrejima) s jedne i onima (kršćanima) sa druge strane tako da ih svijet konstantno kroz historiju opisuje tim svojstvom.

Od svih ši’ije najbolje poznaje Ša’bi i drugi učenjaci iz Kufe. Prenosi se da je Šabi rekao: “Nisam vidio nikog glupljeg od hašebija, da su ptice bili bi poput onih koje leže na jajima, a da su kopnene životinje bili bi magarci. Tako mi Allaha da sam od njih zatražio da mi ovu kuću napune zlatom a da zauzvrat slažem na Aliju, oni bi mi to ispunili. Ali tako mi Allaha, nikada na njega ne bih slagao.”

Prenosi Ebu Hafs b. Šahin (Ebu Hafs Omer b. Ahmed Bagdadi, umro 385.) u knjizi ‘El-lutfu fis-sunne’: “Obavjestio nas je Muhammed b. Ebi Kasim b. Harun, obavjestio nas je Ahmed b. Velid Vasiti, pričao mi je Džafer b. Nesir Tusi Vasiti od Abdurrahmana b. Malika b. Megula od njegova oca da je rekao: Rekao je Šabi: “Upozoravam vas na pripadnike koji slijede svoje zabludjele prohtjeve. Najgori od njih su rafidije. Oni u islam nisu ušli iz straha i ljubavi prema Allahu već iz mržnje prema muslimanima. Alija, radijAllahu ‘anhu, ih je spaljivao i protjerivao. Od njih je Abdullah b. Sebe’. On je židov iz San’e koji je protjeran u Sabat. Zatim Abdullah b. Jesar kojeg je protjerao u Hazir. Dokaz tome je što je ideologija rafidija kao ideologija židova.

Židovi kažu: “Vladavina ne može biti ispravna osim pod vodstvom Davudove porodice.”

Rafidije kažu: “Imamet-vođstvo nije ispravno osim u slučaju Alijinih potomaka.”

Židovi kažu: “Nema borbe na Allahovom putu dok se ne pojavi Mesihi Dedžal i dok se sa neba ne spusti sablja.”

Rafidije kažu: “Nema dzihada na Allahovom putu dok se ne pojavi Mehdi i dok se ne začuje glas sa neba.”

Židovi odgađaju svoj namaz dok se ne ukažu zvijezde, a rafidije odgađaju akšam-namaz isto tako dok se ne ukažu zvijezde, a Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u hadisu – kojeg bilježe Ebu Davud (Sunen, 1/169), Ibn Madže (1/225) te imam Ahmed u “Musnedu” – kaže: “Moj ummet će neprestano biti na fitri sve dok ne budu odgađali akšam do pojave zvjezda.”

Židovi se malo zakreću od svoje kible, ši’ije rafidije također.

Židovi se u svojim molitvama klimaju, isto to čine i rafidije.

Židovi u namazu puštaju da im odjeća pada ispod članaka do zemlje, rafidije također.

Kod židova žena ne treba (poslije razvoda ili smrti muža) čekati iddet. Istog stava su i rafidije.

Židovi izvrću i mjenjaju Tevrat, a rafidije izvrću Kur’an.

Židovi govore kako im je Allah propisao pedeset namaza, rafidije to isto kažu.

Židovi vjernicima ne nazivaju selam jasno i iskreno, već kažu: “Essamu ‘alejkum”, a “es-sam” je smrt. Isto to čine i rafidije.

Židovi ne jedu jegulje i mermahije i meso s leđa (kuka), rafidije također.

Židovi ne smatraju dozvoljenim potiranje preko mestvi, rafidije isto tako.

Židovi vjeruju da im je imetak svih ljudi halal-dozvoljen, rafidije također. U tom kontekstu Uzvišeni nas obavještava pa kaže: “Tako je, jer oni (sljedbenici Knjige) govore: “Nama nije grijeh što učinimo neukima” – i o Allahu svjesno govore laži.” (Prevod značenja sure Ali-Imran, 75) Isto to govore i rafidije.

Židovi u svojim molitvama sedždu čine vrhom tjemena, rafidije također.

Židovi ne odlaze na sedždu dok više puta ne zaklimaju glavom slično ruku’u, rafidije također.

Židovi mrze meleka Džibrila i kažu: “On je naš neprijatelj između meleka.” Isto tako rafidije kažu: “Džibril je pogriješio što je objavu dostavio Muhammedu.“

Zatim rafidije se sa kršćanima slažu u sljedećem stavu: Kršćani svojim ženama ne daju mehr već se njima naslađuju bez mehra. Isto tako rafidije se žene zbog naslađivanja-mut’e i smatraju mut’a brak dozvoljenim.

Zatim i kršćani i židovi su bolji od rafidija u dvije stvari. Upitani su Židovi o najboljim ljudim od njihova milleta, pa su odgovorili da su to bili Musaovi prijatelji. Potom su kršćani upitani o najboljim ljudima iz svog milleta, pa su odgovorili da su to havarijuni-Isa’ovi učenici. A kada su rafidije upitani o najgorim ljudima iz svog ummeta rekoše da su to Muhammedovi, ‘alejhisselam, prijatelji, tj. ashabi, radijAllahu ‘anhum. Naređeno im je da za njih čine istigfar a oni ih psuju i vrijeđaju.

Minhadžu es-Sunne, Ibn Tejmijje, rahimehullah

Advertisements