Nepravičnost i nasilje (zulum) su veliki grijesi, njihovi plodovi su mučni i nesnošljivi, razlog su svakog zla i nereda, te svakog belaja i lošeg ishodišta. Zulum je izvor niskosti i prezrenosti, te ostalih zala i grijeha. Iz njega proizilaze lanci sramota i manjkavosti. Kada se zulum raširi u jednom narodu, tada se unište kuće i domovi, dođe do opšteg nereda u gradovima i zemljama, i što je još gore, na taj narod se spusti srdžba Jedinoga, Najmoćnijega, Koji sve savladava, Allaha Uzvišenoga, kao što reče u Svojoj Knjizi:

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

«Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje Njegovo je zaista bolno i strašno.» (Hud,102.)


وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً

«A koliko je bilo nasilničkih sela i gradova koje smo uništili!» (El-Enbija’,11.)

فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ

«I koliko smo naselja uništili, čiji su stanovnici grešni (nasilni) bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih i koliko visokih palata ima praznih!» (El-Hadždž,45.)

Uzvišeni Allah je negirao postojanje zuluma pri Njemu, pa je rekao:

وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيد

«A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.» (Fussilet, 46.)

وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

«Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.» (El-Kehf, 49.)

إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة

«Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti.» (En-Nisa,40.)

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ

«A Allah ne želi nepravdu prema Svojim robovima.» (Gafir, 31.)

Gospodar je zulum zabranio samome Sebi, kao što je došlo u hadisu od Ebu Zerra, radijallahu ‘anhu u kojem kaže:

«Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem da je Uzvišeni Allah kazao: ‘O robovi moji! Zaista sam zulum zabranio samome Sebi, i učinio sam ga zabranjenim među vama, pa nemojte biti nepravedni jedni prema drugima.» (Muslim)

Ovim hadisom je Uzvišeni poučio svoje robove da je Sebi zabranio nasilje prije nego ga je zabranio Svojim robovima.
Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je obznanio zabranjenost zuluma na najvećem skupu i mjestu, pa je rekao u svojoj oproštajnoj hutbi na Arefatu:

«Zaista su vam vaša krv, imetci vaši i vaša čast haram (zabranjeni,sveti), kao što je svet ovaj vaš dan, u ovom vašem mjesecu, u ovoj vašoj zemlji!»

A u dva sahiha nalazimo hadis u kojem Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, kaže:«Čuvajte se zuluma, jer će zulum biti tmine na Sudnjem danu.»

Imam Muslim i drugi bilježe predaju u kojoj kaže: «Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nasilje, niti ga ostavlja na cjedilu, niti ga ponižava.»

A kakvo je danas stanje među muslimanima? Nije čudno kada nas napadaju nevjernici, ali je čudno kada nas naša braća ostave na cjedilu i kada se takmiče u tome ko će biti žešći, ne prema nevjernicima, nego prema vjernicima, koji, rame uz rame, nogu do noge, s njima padaju Allahu na sedždu?! Da li je to bio put ashaba? Nikada! Oni su se takmičili ko će biti milostiviji prema svojoj braći i na taj način su plijenili srca drugih koji su zbog te ljubavi i međusobnog uvažavanja u skupinama ulazili u Allahovu vjeru.

Uzvišeni Allah je zaprijetio zulumćarima pa je rekao:

وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

«A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici (zalimi)!
» (Ibrahim, 42.)

Uzvišeni Allah je, dakle, dobro obaviješten o onome što rade nasilnici i on ih čeka u zasjedi. Tako nalazimo u dva sahiha da je Ebu Musa El-Eš’ari, radijallahu ‘anhu rekao:

«Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Allah zaista dugo podnosi nasilnika tako da kada ga uzme neće se moći izvući’. Zatim je proučio: ‘ Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje Njegovo je zaista bolno i strašno’.»

Allah je i prokleo nasilnike pa je rekao:

ألا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

«Neka je Allahovo prokletstvo na nasilnicima!»
 (Hud, 18.)

Uzvišeni nas također obavještava da ih On ne voli pa je rekao:

وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

«A Allah ne voli nasilnike!»
 (Ali ‘Imran, 57.)

Zulum je od najvećih razloga podizanja sigurnosti i upute s pojedinaca i zajednica. Uzvišeni Allah kaže:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

«Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom (zulmom) ne miješaju; oni će biti na pravom putu.» (El-En’am, 82.)

Onoliko koliko se pri nekoj osobi ili zajednici nađe zuluma toliko će se s njih podići sigurnost i uputa, jer je i kazna onakva kakvo je djelo bilo.
Zulum, o kojem su došli tekstovi u kojima se on zabranjuje, pojašnjava njegov loš kraj i upozorava od njega, ima svoje stepenove:

Prvi: Veliki, opasni zulum, kojeg Plemeniti, Milostivi, Allah Koji prašta neće oprostiti onome koji ga bude činio osim da ga se ostavi, pokaje od njega. Taj zulum je širk (pripisivanje druga) Allahu, tako što će činiti ‘ibadet ili dio ‘ibadeta nekome drugome mimo Allaha, kao što je upućivanje dova nekome, padanje na sedždu, prinošenje kurbana i zavjetovanje drugome, ili odbacivanje njegovog šeri’ata i traženje sudstva kod drugoga. Rekao je Uzvišeni Allah govoreći o Lukmanu kako savjetuje svoga sina:

يا بني لا تُشْرِكْ باللَّهِ إِنَّ الشرك لظُلْم عظيم

«O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.» (Lukman, 13.)

Ovaj zulum Allah neće oprostiti osim ako se osoba ne pokaje kao što je rekao Uzvišeni:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء

«Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga, kome On hoće.» (En-Nisa, 48.)

Zbog svega navedenoga, očistite svoje nijjete i budite iskreni u pokornosti prema Allahu, jer, onaj koji kaže: «La ilahe illallah» iskreno iz svoga srca, ući će u Džennet, i borite se protiv širka i njegovih sljedbenika tako što ćete ih pozivati u čisti tewhid – monoteizam. Naravno, onaj koji iskreno kaže ove riječi, on će se i truditi da radi shodno njima, jer, nepojmljivo je da čovjek iskreno kaže La ilahe illallah, a i dalje ga gledamo kako se moli pred kaburovima i turbetima, iskreno kaže ove riječi a i dalje odbacuje Allahov šeri’at i govori kako je neki drugi zakon bolji od Allahovog! Danas je mnogo onih kojima su usta puna islama, ali, kada pogledamo njihova djela tada vidimo da se vjera koristi kao politička propaganda. Put islama je jasan, i ma kako neko pokušao umotati neki ljudski izmišljeni zakon, vjernici će uvijek znati i biti svjesni da za njih nema, niti može biti, bolji zakon od onoga kojeg je Uzvišeni objavio prije 1400 godina Svome Resulu, Muhammedu, sallallahu ‘alejhi ve sellem.
Što se tiče drugog stepena zulma, to je onaj zulum kojeg Allah neće pustiti da prođe, a riječ je o nepravdi roba prema drugim stvorenjima. Ovdje će onaj kome je učinjena nepravda uzeti svoje pravo (haqq) od nasilnika, kao što je rekao Uzvišeni u hadisi-kudsijju: «Tako mi moje časti, pomoći ću te makar nakon vremena!» Kao što vidimo, u ovoj predaji se Uzvišeni kune svojom čašću, a kada On nešto kaže, onda tako mora biti, pa, neka se ne žaloste oni kojima je nepravda učinjena, jer, doći će dan kada će povratiti svoje pravo koje im je uzeto.

Advertisements