Spoznaj koga obožavaš

Islam je najbolje definisao šejh Muhammed bin ‘AbdulWehhab, rahimehullah, kada je rekao:

„To je predanost Allahu sa tewhidom, podčinjenost Njemu u pokornosti, i odricanje od širka i mušrika.“[1]

Da pojasnimo, dakle to je potpuna predanost Allahu u Njegovoj Jednoći – shvatanje i prihvatanje Allahove jednoće u potpunosti u sve tri vrste tewhida, a zatim pokoravanje Allahu u svakoj stvari od najmanje do najveće koju je Allah propisao putem svog Poslanika, sallAllahu ‘alejhi we sellem, i da vjeruje u sve ono što je objavio, kao i odricanje od svega što se obožava pored i umjesto Allaha, i odricanje od onih koji ih obožavaju. Znači mora da se postavi jasna granica između onih koji samo Allaha obožavaju, i onih koji Mu druga pripisuju ili obožavaju nekog drugog a ne Njega, subhaneh. To bi bio islam najjednostavnije pojašnjeno.

Osnova islama – ono bez čega ničije svjedočenje da je musliman neće biti prihvaćeno…

View original post 414 more words

Advertisements