Reci: “Ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vas i imanja vaša koja se stekli i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. Allah grješnicima neće ukazati na pravi put!” (Et-Tevba, 24.)

Iz ovih Allahovih, dželle š’anuhu riječi vidimo da je dužnost svakog vjernika da voli Allaha i Njegova Poslanika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi we sellem, više od svega i na ovome i na budućem svijetu. Svoju ljubav treba poklanjati Onome koji je Vječan i Njega najviše voljeti.

Svevišnji Stvoritelj nam poručuje:
“Džinne i ljude stvorio sam samo zato da mi se klanjaju.”(Ez-Zarijat, 56.) 

Ibn Abbas, radijAllahu ‘anhu, tumači da robovati, odnosno klanjati se Rabbu, zapravo, znači spoznati Ga. Ali, forma robovanja (‘ibadeta) prestaje biti puka dužnost tek kada se na licu vjernika odrazi trag sedžde (El-Feth, 29.). Uzvišeni Rabb kaže: “Namaz obavljaj i nastoj da se Gospodaru svom približiš.”(El-‘Aleq, 19.) Kroz potpuno pokoravanje Gospodaru vjernik će postići taj stepen (deredžu) da zavoli svog Rabba. Odnosno, putem izvršavanja Njegovih zapovijedi. I što je nezaobilazno: ustrajati u poslušnosti, jer: “Zaista je moj Gospodar na pravom putu.” Zapravo, Onaj Koji Voli (El-Vedud) naš Jedini vodi Pravim putem (El-E’araf, 43.). I samo On ostavlja u naša srca ljubav prema Njemu Jedinom.
Znači, nema ljubavi prema Gospodaru bez izvršavanja Njegovih naređenja. A izvršavanje strogih zapovijedi (farzova) treba u nama izazivati žeđ za izvršavanjem dobrovoljnog ‘ibadeta (nafile). Tada puka dužnost prelazi u istinsko robovanje preuzeto ljubavlju prema Uzvišenom Stvoritelju. Ebu Hurejre, radijAllahu ‘anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao:
“Uzvišeni Allah kaže: ‘Objavio sam rat onome ko bude neprijatelj Mome prijatelju. Najdraže Meni čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. Moj rob mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom prihvaća, njegova noga kojom hodi. Ako Me zamoli, udovoljit ću mu, a ako zatraži Moju zaštitu, zaštitit ću ga (Buhari).”
“Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima” (El-E’araf, 180.). 
Poznati čuveni hadis: “Allah ima 99 lijepih imena i ko ih postigne ući će u džennet.”(Buhari) Jedno od 99 Gospodarevih lijepih imena je ime El-Vedud, što znači: Onaj koji voli. Rob Allahov je dužan, kao što smo maloprije vidjeli, zvati svoga Gospodara i puno Ga spominjati, kao npr.: “Ja Vedud” što znači: “O Ti koji voliš”, i to često ponavljati u sebi i(li) naglas.
Ljubav prema Muhammedu, sallallahu ‘alejhi we sellem.
Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti.”(Alu ‘Imran, 31.) Jasno je da je slijeđenje Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, uvjet (šart) da zaslužimo Allahovu ljubav i oprost. Jer, kroz pokoravanje Muhammedu, sallallahu ‘alejhi we sellem, mi se pokoravamo Allahu, dželle š’anuhu, gajeći ljubav prema Poslaniku, mi, zapravo, gajimo ljubav prema Uzvišenom Allahu: 
“Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu.”(En-Nisa’, 80.) Muhammed, sallallahu ‘alejhi we sellem, je oličenje Allahove milosti. I vjernik će biti oličenje Božije milosti u onolikoj mjeri ukoliko slijedi Muhammeda, sallallahu ‘alejhi we sellem. Pored toga, dužnost svakog vjernika je da što više uči salavate:
“Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrave.”(El-Ahzab, 56.) To učenje salavata (zazivanje blagoslova) donijet će ljubav prema Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem. Uzvišeni također kaže:
“I znajte da je među vama Allahov Poslanik.”(El-Hudžurat, 7.) Ovo se može prevesti i da je Vjerovjesnik u nama. I, zaista, Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je u srcima vjernika, odnosno muslimana koji često uče salavate i slijede Allahovog Miljenika, sallallahu ‘alejhi we sellem.

Slijedjenje Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, je dokaz ljubavi prema njemu: “Niko od vas neće biti istinski vjernik (mu’min) sve dok Mu ja ne budem draži od njegovih roditelja, njega samog i svih ljudi.” (Buhari). U drugom sahih hadisu Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kaže da će čovjek tek tada biti istinski vjernik kada svim svojim bićem (moćima) bude slijedio Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi we sellem.

Ljubav prema Ehli-bejtu

Ljubav prema Muhammedu, sallallahu ‘alejhi we sellem, neodvojiva je od ljubavi prema Ehli-bejtu. U nizu vjerodostojnih predaja zabiljezeno je da se u Ehli-bejt u najuzem smislu ubraja: h. Alija, h. Fatima, h. Hasan i h. Husejn. Taberani prenosi sahih hadis u kojem se kaže: “Onaj ko voli Aliju voli i mene, a ko mene voli, voli i Allaha; a ko mrzi Aliju mrzi i mene, a ko mrzi mene mrzi i Allaha.” Za svoju kćer h. Fatimu Muhammed sallallahu ‘alejhi we sellem, kaže: “Fatima je dio mene; pa ko nju mrzi, taj mrzi i mene.”(Buharija i Muslim). Za svoje unuke, h. Hasana i h. Husejna, Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao: “Ovo su sinovi moji i sinovi moje kćeri; moj Allahu, zaista ih ja volim, pa neka su i Tebi dragi i nek Ti je drag onaj ko ih voli.” (Tirmizi).
Ebu Bekr es-Siddiq, radijAllahu ‘anhu, kaže: “Poštujte i volite Muhammeda, sallallahu ‘alejhi we sellem, kroz njegov Ehli-bejt.”

Treba znati da se u Ehli-bejt, u širem pogledu, ubrajaju svi iskreni vjernici. Upitali su Muhammeda, sallallahu ‘alejhi we sellem, ko pripada Ehli-bejtu, pa je odgovorio: “Pripadnik Ehli-bejta je svaki pošten i odan vjernik (mu’min) koji vjeruje i koji je posve čist i iskren.” Dalje su pitali, pa je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Znakovi bližnjih osoba Allahovom Poslaniku su: veća i nadmašujuća ljubav prema meni od ljubavi prema svemu ostalom i stalno unutarnje angažovanje kroz učenje salavata poslije zikrullaha (spominjanja Allaha Uzvišenog).” (Delailul-hajrat)

Mi poslije svakog namaza učimo: Nema snage i nema moći osim kod Allaha. To znači da se sve dešava i mijenja samo uz Allahovu moć: od pokreta atoma do pokreta planeta i od treptaja oka do najsloženijih procesa. Isto tako se ljubav prema Allahu, dželle š’anhu, postiže i stječe samo uz Njegovu volju i pomoć.
Vjernikova ljubav je samo odraz ljubavi Uzvišenog Gospodara:

“O vjernici, ako neko od vas od svoje vjere otpadne, pa, Allah će, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće, a Allah je nizmjerno dobar i zna sve.”(El-Maida, 54.)
Prvo Uzvišeni Allah zavoli Svoga roba, pa tek tada rob zavoli svoga Gospodara. U Svojoj Objavi Uzvišeni Gospodar kaže da voli one koji su strpljivi, jer iskušenja će sigurno pristizati kao svjedoci ljubavi Uzvišenog Gospodara prema Njegovim iskrenim robovima. (Muhammed, 31.) Također, Uzvišeni Gospodar voli one koji dobra djela čine (El-Baqara, 195.), kao i one koji Ga se boje.(Et-Tevba, 4.). A ljubav Uzvišenog je i sa pravednima. (El-Maida, 42.)
Vjernik ne može voljeti Uzvišenog Allaha, a da, istovremeno, ne voli vjernike. Jer, ljubav prema Allahu je neodvojiva od ljubavi prema Allahovim stvorenjima.
Muhammed, sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao Muazu, radijAllahu ‘anhu, da ga voli u ime Allaha.
“Muaze, volim te, tako mi Allaha. Zato, poslije svakog namaza prouči: Gospodaru moj, pomozi mi da Te se sjećam, da Ti zahvaljujem i da Ti ispravno robujem. (Ebu Davud i Nesa’i)
Ebu Hurejre, radijAllahu ‘anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Tako mi Allaha, u čijoj je moći moja duša, nećete ući u džennet sve dok se ne budete voljeli! Hocete li da vas uputim na djelo kojim ćete se, ako ga budete činili, zavoljeti? Nazivajte selam jedni drugima.” (Muslim)
Nazivati selam ne smije se svesti samo na puki običaj ili frazu, nego to znači iskreno željeti muslimanima spas i mir.
Enes, radijAllahu ‘anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Koga budu krasila tri svojstva osjetit će slast imana (vjere): da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega, da brata muslimana voli samo u ime Allaha i da mrzi povratak u kufr (nevjerovanje), nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što ne želi biti bačen u vatru.” (Muttefekun alejhi)
Allah, dželle š’anuhu je preko Muhammeda, sallallahu ‘alejhi we sellem, pokazao put kojim muslimani trebaju ići. To je put istrajnosti, ali i put ljubavi. Vjernici hode jedino tim putem. Na tom putu Uzvišeni Gospodar s ljubavlju gleda Svoje odane robove koji izgaraju u ljubavi prema Njemu: “One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će sigurno voljenim učiniti.”(Merjem, 96.)
Zaljubljeni istrajno hode tim putem, bez obzira na patnje, posrtaje i padove, koji su često neizbježni. Oni u ljubavi i dalje hode tim putem.
Zato je Muhammed, sallallahu ‘alejhi we sellem, molio Allaha dželle š’anuhu:
“Gospodaru, daruj mi ljubav prema Tebi i prema onima koji Tebe vole, kao i prema svemu što me vodi do Tvoje ljubavi. Daj da mi ljubav prema tebi bude draža od ljubavi žednog za hladnom vodom.”
Advertisements