Jedan od bizantijskih vojskovođa po imenu Džurdžel zatraži razgovor sa Halidom. Halid dođe i srete se sa njim između dvije postrojene vojske. Bili su tako blizu jedan drugom, da su se njuške njihovih konja dodirivale.

Džurdžel mu reče: – Halide, reci mi, ali iskreno, jer slobodan čovjek ne laže! Nemoj me varati, jer pošten čovjek ne vara! Da li je Allah spustio vašem Poslaniku
sablju s neba koju je on tebi dao i s kojom pokoriš svakog na koga je digneš?
– Ne, nije.
– Pa zašto si, onda, prozvan Isukana Allahova sablja.
– Allah, dželle š’anuhu, nam je poslao Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, mi mu u početku nismo povjerovali i borili smo se protiv njega. Neki su kasnije povjerovali u njegovo poslanstvo i bili mu bliski, a neki nisu. Ja sam bio jedan od onih koji su ga u laž ugonili i od njega bili daleko. Zatim je Allah uputio naša srca i mi smo ga slijedili. Potom je došla bitka na Mu’ti, kad mi je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Ti si jedna od Allahovih sablji koje je Allah spustio na mnogobošce: ‘Nakon toga je u dovi zamolio Allaha da me učini pobjednikom. Tako sam prozvan Isukana Allahova sablja• Ja sam najljući neprijatelj mušricima.
– Halide, čemu vi pozivate?
– Pozivamo ljude da posvjedoče da nema dugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. Pozivamo da se vjeruje u ono što je njemu objavljeno.
– Šta ce biti sa onim koji se ne odazovu vašem pozivu.
– Platit će džizju i mi mu garantujemo mir.
– A ako je ne plati?                                                                                                                                                                                                                                                                          – Objavit ćemo mu rat, borit ćemo se protiv njega…
– A šta će biti sa onim koji vam se odazove i danas prihvati vašu vjeru?
– Postat će jedan od nas, svi smo pred šeri’atom jednaki, bilo da se radi o našim prvacima, bogatašima ili siromasima.
– Ko danas pristupi vama, imat će kod Allaha nagradu kao i vi?
– Hoće, i više od toga.
– Kako će biti ravnopravan sa vama u onome u čemu ste ga pretekli?
– Mi smo ovu vjeru prihvatili od našeg Poslanika, dali smo mu prisegu na vjernost dok je bio živ i među nama. Dolazila mu je objava sa neba, prenosio nam je Kur’an, pokazivao nam nadnaravnost (mudžize) svoga poslanstva. Vidjeli smo da je istina sve što nam je rekao. Međutim, vi niste vidjeli ništa od toga, niti ste čuli nevjerovatne stvari i argumente. Pa ko od vas prihvati ovu vjeru, a nije ga ni vidio ni čuo, bolji je od nas.
– Boga mi, istinu si mi rekao i nisi me prevario.
– Tako mi Allaha, sve sam ti istinu rekao, a Allah je garant da je tako.
Nakon ovog razgovora, Džurdžel je uradio nešto veoma neobično.
Okrenuo je štit i prešao na Halidovu stranu.
– Poduči me islamu – reče mu.
Halid ga odvede u svoj šator, dade mu da se okupa, abdesti i klanja dva rekata.

Advertisements