Kaže ibn Kajjim, rahimehullahu te’ala:
“Nema ništa bistrije od tevhida, stoga i najmanja mrlja biva vidljiva, makar se dogodila u trenu ili makar bila riječ ili pohota potajna, pa, ako požuri vjemik i ukloni tu mrlju onim što joj je  suprotno, opet se vrati bistrina njegova tevhida, a u suprotnom mrlja ostane i zakori se i kasnije ju je teško ukloniti. Neke od ovih mrlja brzo se steknu i brzo odstrane. Neke se sporo steknu, a brzo odstrane, dok se druge, pak, sporo steknu, a sporo i odstrane. Ima vjemika čiji je tevhid veliki, da se mnoge ove mrlje utope u njemu i nestanu. Također, na čistoj podlozi mrlja se lahko vidi, pa zbog toga vjemik žuri da je odstrani, dok je  i ne primijeti onaj sa nečistom podlogom”.
El-Fevaid, str. 216

Advertisements