-Amr zatraži mišljenje Ebu Ubejde koji reče da je najbolje pasavjetovati se sa Omerom. Nema potrebe za nastavak ratovanja, pozvat ćemo Omera. Obavijestiše o tome Omera, radijAllahu ‘anhu, koj i odluči da dođe u Šam kako bi osvojio Jerusalem.

Omer b. Hattab, radijAllahu ‘anhu, krenu prema Jerusalemu na samo jednoj devi i u pratnji svoga sluge, sa kojim je naizmjenično jahao na devi ili je vodio dok bi sluga jahao. Zamislite samo kolika je bila veličina Omera, radijAllahu ‘anhu.

Tako su putovali sve do Jerusalema, bez garde, vojske, pompe i usiljenosti. Samo halifa i sluga!
Dođoše do Jerusalema a vijest o njihovom dolasku brzo se proču.
Muslimanske  vojskovođe su uzalud pokušavali da mu daju drugu devu – Dalje od mene – govorio im je Omer, radijAllahu ‘anhu.

Ebu Ubejde, Halid b. Velid, Amr b. As i Šurahbil b. Hasene su željeli dočekati Omera. Dođoše pred njega na svojim prelijepim konjima, obučeni u najljepša šamska odijela toga vremena. Čim ih Omer ugleda, poče ih kamenjem gađati, govoreći im: – Zar vas je dunjaluk tako brzo promijenio, koliko jučer bili ste mudžahidi, osvojili ste nove pokrajine i odmah se počeli otmjeno odijevati. Poslao sam vas u džihad, a ne u raskoš.
– Daj nam priliku da ti objasnimo.
– Recite!
– Vladaru pravovjernih, tako nam Allaha, ova odijela oblačimo samo za vrijeme borbe.
– Zašto?! Takva odjela se oblače u svečanim prilikama, kada se želi drugima pokazati vlastiti raskoš. Kako to da se tako oblačite za vrijeme borbi?
– Primijetili smo da nas stanovnici ove pokrajine ne uvažavaju kad smo u običnim odorama. Vrijeđaju nas i ne boje nas se, ali kada se obučemo kao njihove vojskovođe, onda to ulije strah u njihova srca, te nakon toga traže mirovni sporazum o obustavi rata. Uvidjeli smo da je to korisnije za muslimane, pa ih zato oblačimo samo za vrijeme borbi.
– Istinu ste rekli, reče im Omer, i odobri im takav njihov postupak.

Davali su mu da uzjaše njihovog konja, ali on to odbi, insistirajući da sam odabere kako će ući u Jerusalem. Stanovnici Jerusalema izađoše da dočakaju halifu kome će gradonačelnik predati ključeve grada.
Okupljene mase očekivale su paradu vojske, raskoš i ceremoniju.
Kad je Omer došao, muslimani počeše donositi tekbire.
– Ko je halifa, gdje je on – pitali su se stanovnici Jerusalema.
Bila je to osoba koja je jahala na devi. Zemljište između Omera, radijAllahu ‘anhu, i okupljene mase bilo je blatnjavo, a tačno na tom mjestu bio je red na Omera, radijAllahu ‘anhu, da vodi devu. Sluga mu reče kako on treba da vodi devu, a halifa da jaše. Međutim, Omer odbi slugin prijedlog, uze devu i povede je kroz blato. Stanovnici Jerusalema su sa nestrpljenjem pitali da li je halifa onaj na devi. Ne, odgovoriše im muslimani, nego onaj što vodi devu.

Gradonačelnik Jerusalema tada reče: – On je taj koga očekujemo! Tako je, on je!

Advertisements