“Svi vjerovjesnici i poslanici govorili su о Uzvišenom Allahu kao Jedinom Tvorcu i Gospodaru svega postojećeg, i to su potvrđivali kroz lični primjer.
Uzvišeni Allah kaže:

“Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on је govorio; “О narode mој, Allahu se samo klanjajte (‘ibadetite), vi drugog boga osim Njega nemate; zar se ne bojite?””
Obraćajući se svom narodu, Hud je rekao:

“А Adu-njegova brata Huda. “О narode moj,”-govorio је on”Allahu se klanjajte (‘ibadetite), vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite?'”‘
Obraćajući se svom narodu, Salih je rekao:

“А Semudu-njegova brata Saliha. “О narode moj,”-govorio је on -“Allahu se klanjajte (‘ibadetite), vi drugog boga osim Njega nemate! Evo vam znak od Gospodara vašeg: ova Allahova kamila za vas је znak. Pustite је neka pase ро Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte је ра da vas patnja nesnosna stigne!”
Šu’ajb, ‘alejhisselam, govorio је svom narodu:

“А Medjenu-njegova brata Šu’ajba. “О narode moj”, govorio је on, “Allahu se klanjajte (‘ibadetite), vi drugog boga osim njega nemate! Dolazi vam jasan dokaz od Gospodara vašeg, zato pravo na litri i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte, i red na Zemlji ne remetite kad је već na njoj uspostavljen red. То је bolje za vas ako vjerujete”.

Uzvišeni Allah kaže:
“Mi smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu se-klanjajte (‘ibadetite), а taguta se klonite!” I Ьilo је među njima onih kojima је Allah na pravi put ukazao, а i onih koji su zaslužili da ostanu u zaЬludi; zato putujte ро svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.”

Tevhid је Ьiо ključ da’ve svih vjerovjesnika koje је Uzvišeni Allah slao.
Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada је slao Mu’adha u Jemen, rekao mu je:
“Тi ćeš, uistinu, doći narodu od ehli-kitaЬija, ра neka prva stvar u koju ćeš ih pozivati bude svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha (la ilahe illallah) i da је Muhammed (sallallahu ‘alejhi ve sellem), Njegov poslanik. I obavijesti ih da im је Allah učinio obaveznim pet namaza u toku svakog dana i noći”.

Rekao је Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem:
“Naređeno mi је da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema boga osim Allaha i da је Muhammed (sallallahu ‘alejhi ve sellem), Njegov poslanik”.

I zbog toga је ispravno da је prva obaveza kojom је zadužen mukellef (šeri’atski obaveznik) svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha.
Tevhid је prvo sa čim se ulazi u islam i posljednje čime se napusta ovozemaljski život.
Na ovo ukazuju riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem:
“Kome posljednje riječi budu La ilahe illAllah, ući ćе u džennet”.
Dakle, tevhid је prva i posljednja obaveza.”

Advertisements