Od savjeta koje je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem uputio svome Ummetu su i riječi:
“Čovjekovo zanimanje onim što ga se ne tiče je znak da se Allah okrenuo od njega. Čovjek koji potroši jedan čas svoga života u onome zbog čega nije stvoren 2, trebao bi da se zbog toga dugo kaje. Ko pređe četrdeset godina, a dobra djela mu ne nadvladaju loša, neka se pripremi za vatru.”

2 ”A džine i ljude sam stvorio samo da Me obožavaju.” ( Ez-Zarijat-56.)

Ovaj savjet je dovoljan za one koji znanje imaju. Savjet je lahko uputiti, ali je sporno njegovo prihvatanje, jer je savjet, po okusu onih koji prohtjeve slijede, gorak. To je zbog toga što su zabrane omiljene njihovim srcima, a naročito onome koji traži znanje, zaokupljen svojom vrijednošću i ovodunjalučkim zaslugama. On misli da će mu znanje samo po sebi biti spas i izbavljenje i da nema potrebe za djelom. Ovako vjeruju filozofi. Slavljen neka je Allah Uzvišeni!!!

On ne zna da će stečeno znanje, ako ne bude radio po njemu, biti sigurno dokaz protiv njega.
Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Najžešću kaznu na Sudnjem danu će imati učenjak, koji nije imao koristi od svoga znanja”.
Prenosi se da je Džunejd 3, Allah mu se smilovao, nakon svoje smrti viđen u snu, pa je upitan: “Kakve su vijesti Ebul-Kasime?” Rekao je: “Propale su te riječi i nestali su ti pokreti i od koristi su mi bili samo rekati koje sam obavio u dubini noći.

3 Ebul-Kasim el-Džunejd (umro 297. h.g.). Rođen i odrastao u Iraku. Bio je učenik Harisa ei-Muhasibija.

Ne budi gubitnik u dobrim djelima i ne budi izgubljen. Budi ubijeđen da samo znanje, bez primjene, ne koristi i ne pomaže. To je poput hrabrog i neustrašivog ratnika koji se nađe u pustinji sa deset indijskih sablji, i drugim oružjem, pa ga napadne veliki i strašni lav. Šta misliš, da li će ga to oružje odbraniti od zla zvijeri, ako ga ne upotrijebi i ne udari njime? Poznato je da ono neće pomoći, osim ako ga pokrene i njime ga udari. Tako isto i čovjek, kada bi pročitao stotinu hiljada naučnih pitanja i naučio ih, a ne bude radio po njima, neće mu koristiti, osim ako ih u djelo ne sprovede. Također, još jedan primjer je i čovjek koji ima povišenu temperaturu i koleru, koja se liječi napitkom od vode, meda i sirćeta, ali se ozdravljenje neće desiti osim ako taj lijek upotrijebi.

Advertisements