Kada da’ijino srce bude ispunjeno vjerom u uspjeh poziva i vjerom da sve ono što Allah određuje mora da se desi, te da je Allahova moć iznad svega i da joj nema ravne, a da su korist, šteta, smrt, život i opskrba od Allaha i da je njegova obaveza širiti Allahovu vjeru, tada on prestaje brinuti za bilo čim.
Danas smo, više nego ikada, u potrebi za hrabrim da’ijama. Za da’ijama koji ne prezaju pred postojećim sistemima vlasti, niti invaziji svakakvih kultura, niti vladarima nasilnicima.

Oni hrabro obznanjuju svoju da’vu, javno i otvoreno, bez straha i kolebanja. Oni iznose istinu i pri tome se ne plaše ničijeg prekora. Oni žele da postignu jedno od dva dobra; ili da im se pozvani odazovu, a što će im biti na mizanu njihovih dobrih djela kako reče Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka, bolje ti je nego čitav dunjaluk”, ili da se pridruži prvaku svih šehida. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o tome kaže: “Prvak svih šehida je Hamza ibni Abdul-Muttalib i čovjek koji stane pred vladara nasilnika pa mu naredi dobro a odvraća ga od zla, pa ga ovaj zbog toga ubije”.

Kada hrabar čovjek zapadne u iskušenje mora biti postojan i čvrst. U Poslanikovoj, sallallahu ‘alejhi ve sellem, biografiji su ispisane stranice i stranice o čvrstini i postojanosti Bilala, Ammara, Jasira, Osmana ibnul Mez’una, Abdullaha ibni Mes’uda i brojnih drugih. Stoljećima duga istorija da’ve i da’ija prepuna je pripovijesti o junacima koji se nisu bojali smrti, koji su istinu javno i u lice nasilniku govorili.

Kada je Jezid ibni Abdul-Melik lbni Hubejru dodijelio namjesništva nad Irakom i Horosanom i odredio mu zaduženja, ibnu Hubejre je pozvao Hasana El-Basrlja i pitao ga šta misli o zaduženjima. Hasan El-Basri mu je rekao: -Ebu Hubejre, Boj se Allaha prema Jezidu, a nemoj se bojati Jezida prema Allahu. Jer, Allah će te zaštiti od Jezida, a Jezid te ne može zaštiti od Allaha. Samo što ti nije poslao meleka koji će te ukloniti sa tvog kreveta i premjestit iz prostranog dvora u tijesni kabur gdje ti može koristit samo tvoje djelo. Ebu Hubejre, čuvaj se nepokornosti Allahu, jer Allah je vlast učinio potporom Svoje vjere i Svojih robova. Zato nemoj ostavljati Allahovu vjeru i Njegove robove radi vlasti. Ti znaš da nema Pokornosti stvorenju ako se time čini nepokornost Stvoritelju.

lbnu Subki spominje da je prvi ‘alim iskušan teorijom o stvaranju Kur’ana bio Osman ibnu Affan ibni Muslim El-Hafiz. Pozvali su ga da potvrdi da je Kur’an stvoren, a kada je odbio rekli su mu: “Naredit ćemo da ti se prekine isplaćivati plata (dobivao je hiljadu dinara mjesečno). On im je umjesto odgovora citirao ajet: ”A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećaje. (Edh-Dharijat, 22.). Osman je imao veliku porodicu. Isti dan mu je došao nepoznat čovjek i rekao: “Uzmi ovih hiljadu dinara, a od mene ćeš imati svaki mjesec hiljadu. Allah te podržao kao što si ti podržao Njegovu vjeru”?

Ibnu Kesir spominje da je sultan Šihabuddin Muhammed ibni Sam prisustvovao predavanjima EI-Fahrur-Razija. Sultan je zaplakao kada mu je Er-Razi na zadnjem predavanju rekao: “Sultanu! Tvoja vlast će nestati kao što će nestati i Er-Razi i svi ćemo se napokon vratiti Allahu”.

Ibnu Kesir, također, prenosi od EI-Evzaija događaj sa Es-Sefahovim amidžom Abdullahom ibni Alijem u Damasku. Ei-Evzai priča: “Ušao sam kod njega i zatekao ga kako sjedi na krevetu. U ruci je imao štap a sa njegove desne i lijeve strane su stajali vojnici u crnini sa isukanim sabljama. Nazvao sam mu selam na koji mi nije odgovorio. Mahnuo je štapom i rekao: – ”Evzai  šta misliš o onome što smo učinili na preuzimanju vlasti od nasilnika koji su tlačili zemlju i robove, je li to džihad? – Emiru ! Čuo sam Jahju ibni Seida koji prenosi od Alkame ibni Vekkasa a ovaj od Omera ibni-Hattaba koji prenosi od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da je rekao: “Djela se vrednuju prema namjeri; svakoj osobi pripada ono što namjeri”. Udario je štapom jače nego prvi put, a vojnici su stisli sablje. Zatim je rekao: – ”Evzai a  šta kažeš za Umejevićku krv?- Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Nije dozvoljeno da se muslimanska krv prolijeva osim u tri slučaja; odmazda za ubistvo, kada oženjen ili udata učine zinaluk i kada se čovjek odmetne od svoje vjere”? – ”Šta kažeš za njihove imetke?” – upita emir. – ”Ako su njihovi imetci stečeni na haram način, i tebi su onda haram, a ako su stečeni na dozvoljen način, tebi su dozvoljeni samo na dozvoljen način – rekao sam. Tada je udario štapom tako jako da sam očekivao da mi glava padne među šake (tj. mislio sam da će da mi je odsijeku), a onda mi je naredio da izađem.

Advertisements