Imam Et-Tirmizi, na kraju poglavlja o obaveznosti slijeđenja zajednice, spominje: “Čuo sam EI-Džavuda b. Mu’aza kako govori: ‘Čuo sam Alijja b. Hasana da kaže: ‘Upitao sam Abdullaha b. EI-Mubareka: ‘Ko je zajednica (džema’at)?’ Reče: ‘Ebu Bekr i Omer.’ Neko doda: ‘Ebu Bekr i Omer su umrli.’ Reče: ‘Taj i taj.’ Rekoše: ‘Umro je.’ ‘Onda je Ebu Hamza es-Sukkeri zajednica.’ – odgovori on.”

Učenjak Ibnul-Kajjim u djelu ”Igasetul-lehefan” kaže: “Ima li ljepšeg govora od govora Ebu Muhammeda Abdurrahmana b. Ismaila, poznatog kao Ebu Šame, u knjizi ”EI-Havadis vel-bide”: ‘Naredba o slijeđenju zajednice podrazumijeva slijeđenje istine i njenih zagovarača, pa makar oni koji je slijede bili malobrojni a ostali mnogobrojni. Istina je ono na čemu je bila prva zajednica muslimana u doba Vjerovjesnika i njegovih ashaba. Ne gleda se u mnoštvo novatora koji su se kasnije pojavili.

Amr b. Mejmun el-Evdi kaže: ‘Bio sam sa Mu’azom u Jemenu i nisam ga napustio dok nije ukopan u Šamu. Poslije sam bio uz najučenijeg čovjeka, Abdullaha b. Mes’uda i čuo sam ga kako govori: ‘Pridržavajte se zajednice, jer je Allahova Ruka nad zajednicom.’ Zatim, čuo sam ga jednog dana kako govori: ‘Bit će vam nadređeni vladari koji će odgađati namaz. Vi klanjajte namaz u propisanom vremenu, jer je namaz stroga obaveza. Onda, klanjajte sa njima i to će vam biti nafila.’ Rekoh: ‘Ashabi Muhammedovi, ne znam o čemu nam pričate!? Reče: ‘Na šta misliš?’ Rekoh : ‘Naređuješ nam zajednicu i podstičeš na nju, a onda kažeš: ‘Klanjaj zasebno namaz, jer je on obaveza, a onda zajednički klanjaj i to ti je nafila!?’ Reče: ‘O Amre b. Mejmune, mislio sam da si najučeniji u ovome gradu. Znaš li ti šta je
zajednica?’ Rekoh : ‘Ne.’ Reče: ‘Mnogi ljudi napustiše zajednicu. Zajednica je ono što je sa glasno s istinom, pa makar i sam bio.” U drugoj verziji stoji: “On me udari  po natkoljenici i reče: ‘Teško ti se, mnogi ljudi napustiše zajednicu, a zajednica je ono što je saglasno s pokornosti Allahu.”

Nu’ajm b. Hamad kaže: “To znači: ‘Kada se zajednica iskvari pridržavaj se onoga čega se pridržavala prije nego se iskvarila, pa makar i sam bio. Onda si ti sam zajednica .”

U hadisu: “Neprestano će skupina iz mog ummeta pomagati istinu”, koji se prenosi u oba Sahiha s različitim tekstovima, daje se opis Pobjedničke skupine: “bori se radi istine”, “pomaže istinu”, “pokorava neprijatelja dok ne dođe Allahovo obećanje”, “bore se nadomak Damaska i u njegovoj okolici”, “bore se nadomak Kudsa i u njegovoj okolici”.

Imam En-Nevevi, u Komentaru Sahihu-Muslima, o ovom hadisu kaže: “Kažem: ‘Moguće je da se pod spomenutom skupinom misli na različite vrste vjernika: hrabre borce, učenjake u islamskom pravu, učenjake u hadisu, pobožnjake, one koji naređuju dobro i zabranjuju zlo itd. Nije uslovljeno da budu zajedno. Mogu biti razmješteni u različitim dijelovima Zemlje.”

Hafiz Ibn-Hadžer, poslije navoda ovih En-Nevevijevih riječi kaže: “Primjer za ovo, na što on (En-Nevevi) skreće pažnju, je hadis: ‘Allah će ovome ummetu na početku svakog stoljeća poslati nekoga ko će mu vjeru preporoditi.” U tumačenju ovog hadisa neki učenjaci su rekli da ne mora na početku svakog stoljeća biti, isključivo, jedan čovjek. Slično se spominje i o Pobjedničkoj skupini. Ovo mišljenje je jako. Uslovi koji su potrebni za preporod nisu u jednoj vrsti dobra, niti je uslovljeno da se sve odlike preporoda nađu u jednoj osobi. “

Advertisements