Najvažnije osobine koje se trebaju naći kod jednog da’ije:
-iskrenost prema Allahu;
-istinoljubivost prema Allahu i prema Njegovim stvorenjima;
-znanje:
-stalni ‘ibadet i spominjanje Allaha ( zikrullah);
-pridržavanje načela Kur’ana i sunneta;
-prisnost istini, bez slijeđenja strasti i isključivosti;
-skromnost, suzdržljivost i čestitost;
-blagost, oprost i širokogrudnost;
-strpljenje i postojanost;
-lijep uzor;
-milost i saosjećajnost;
-potpuno pouzdanje u Allaha;
-izbjegavanje samoobmane;
-čišćenje duše od oholosti, zavisti, slijepog slijeđenja, samozadivljenosti mišljenjem;
-požrtvovanost za istinom;
-izbjegavanje funkcija i vlasti;
-prijezir samoisticanja.

Ovo su neke odlike koje da’ije trebaju posjedovati. Da’ija mora kontinuirano obuzdavati svoj nefs (prohtjeve) da bi ove velike osobine našle svoje mjesto u njegovom ponašanju i da bi nestalo ostalih negativnosti. Potpunost ljudskog duha se postiže putem obuzdavanja prohtjeva. Ako je rob iskren u toj težnji i želi uputu od Svoga Gospodara, sigurno će plod takvog odricanja naći u sreći, pomoći i uputi od Uzvišenog Allaha.
“One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je zaista, na strani onih koji dobra djela čine. ” (Suretu el-Ankebut 69.)
”one koji su na pravom putu On će i dalje voditi i nadahnut će ih kako će se vatre sačuvati.” (Suretu Muhammed, 17.)
”Ispričat ćemo ti povijest njihovu – onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. Osnažili smo bili njihova srca kad su se digli • • • ” (Suretu el-Kehf, 13-14.)
”Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. ” (Suretu en-Nahl 128.)

Advertisements