Islam je prihvatio šesti, pa se za njega govorilo da je jedno vrijeme bio “šestina islama”. Mnogo je bio mučen zbog svoje vjere. Njegova gazdarica, Um Enmar, koja ga je kupila na pijaci robova u Mekki, uzimala bi željeznu šipku koju bi užarila na kovačkom mijehu, pa bi mu onda tom šipkom pritiskala glavu sve dok ne bi počela da gori i dok on ne bi izgubio svijest. Bio je od prvih muhadžira. Mnogo je plakao. Jedinu utjehu nalazio je u spominjanju Allaha Uzvišenog, družeći se s Allahovim Miljenikom, sallallahu ‘alejhi we sellem, i siromašnim vjernicima sa Sofe poput Ammara, Bilala i Suhejba.

Habbab ibn el-Erett, radijAllahu ‘anhu je ispričao: “Došli su El-Akra bin Habis et-Tejmi i Ujejn bin Hisn el-Fezari i zatekli Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi we sellem, kako sjedi sa Ammarom, Suhejlom, Bilalom, Hababom  ibn el-Erettom i drugim siromašnim vjernicima. Pošto su ih vidjeli, potcijenili su ih, odvojili se od njih i rekli Allahovom Poslanlku, sallallahu ‘alejhi we sellem: “Arapske delegacije ti dolaze! Stidimo se da nas Arapi vide kako sjedimo s ovim robovima. Kada ti dođemo udalji ih od nas!” Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, reče: “Da.” “Potpiši onda ugovor za to!”, rekoše. Potom Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, zatraži papir i zovnu Aliju, radijAllahu ‘anhu, da piše – a mi smo sjedili sa strane kad dođe Džibril i donese ajete: “I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru svome mole želeći naklonost Njegovu – ti nećeš za njih odgovarati, a ni oni neće odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio. l tako Mi jedne drugima iskušavamo da bi nevjernici rekli: “Zar su to oni kojima je Allah, između nas, milost ukazao?” A zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni! A kada ti dodu oni koji u riječi Naše vjeruju, ti reci: ‘Mir vama! . . . “‘ (El-En’am, 52-54)

Tada Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, baci papir i pozva nas, pa kada smo mu prišli, reče nam: “Mir vama!” Potom smo mu se približili toliko da smo svoja koljena naslonuli uz njegova. Tako je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, često sjedio s nama, pa jednom kada je trebao da ide i da nas ostavi Uzvišeni Allah objavio je: “Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih” (El-Kehf, 28).

Poslije toga, kada bismo sjedili s Allahovim Poslanikom, sallallahu ‘alejhi we sellem, i kada bi došlo vrijeme da ide mi bi smo prvi ustajali odlazili, jer on bi čvrsto bio uz nas sve dok mi ne bi prvi otišli.

Omer, radijAllahu ‘anhu, u danima svoga hilafeta, davao mu je posebno mjesto. Kada bi sjedili u društvu, halifa bi tražio da Habbab, radijAllahu ‘anhu, sjedne do njega. Jedne ga je prilike zamolio da im priča šta je doživio od idolopoklonika, pa je Habbab, radijAllahu ‘anhu, rekao: “O vođo pravovjernih, pogledaj moja leđa!” Omer, radijAllahu ‘anhu, zapanjen reče: “Ovako nešto još nisam vidio.” “Naložili bi mi vatru, i ona se ne bi ugasila osim tečnošću koja je izlazila iz mojih leđa”, reče Habbab, radijAllahu ‘anhu.

Advertisements