Priklanjanje i predavanje jeste i’tikaf srca, odnosno njegovog vezivanja
za Allaha Uzvišenog, isto kao što postač, mu’tekif, priveže svoje tijelo
za boravak u džamiji u određenim danima mjeseca ramazana.
Stvarnost ove vrste, i’tikafa, jeste da rob priveže svoje srce za ljubav
prema Allahu i Njegov zikr, veličajući Allaha spominjanjem Njegove
uzvišenosti i svetosti, zatim da svoje tijelo, kroz iskrenost i dosljedno
slijeđenje sunneta, priveže za pokornost U zvišenom. Ali onaj koji svoje
srce ne vezuje za Allaha Uzvišenog vezuje ga za mnoge druge idole i
kumire, kao što je predvodnik čiste vjere Ibrahim, a.s., kazao svom narodu:
“Kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate? ! “577 Tako
se Ibrahim sa svojim narodom razišao u i’tikafu) vezivanju, on se vezao
za Gospodara svjetova, a njegov narod za mrtve kumire.
Kada se srce vezuje za nešto drugo pored Allaha Uzvišenog i time
se zaokupi, to je onda naginjanje i predavanje tim kumirima koji su
zaposjeli srce, a okretanje od Allaha Uzvišenog. Tako se dogodilo s
onima koji su se klanjali kipovima. Njihov širk, nevjerstvo, ogledao se u
tome što su im kipovi zaposjeli i srca i misli, i želje i nade. Kipovi su ih
zapravo porobili. Zbog toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., idolopoklonike
i nazvao njihovim robovima i obožavateljima, prizivajući im propast i
nesreću. Poslanik je, s.a.v.s., rekao: “Propao je rob dinara! Propao je rob
dirhema! Propao je i nesretan. I od uboda trna ne može se sačuvati!”
Svi ljudi na ovom svijetu jesu putnici, a svaki će putnik doći do
svoga cilja i odsjesti kod onoga koji se raduje njegovom dolasku. Onaj
koji čezne za ahiretskim životom i susretom s Allahom Uzvišenim on
zapravo putuje Allahu ma gdje da bio, a kada Ga sretne, kod Njega će
odsjesti. Sva briga ovog putnika jeste u tome kada će stići i okončati
svoje putovanje: “A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome
zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i
uđi u Džennet Moj ! ” Žena faraonova molila je: “Gospodaru moj,
sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu! ” Tražila je da joj sagradi
kuću kod Njega, prije nego što je tražila da kuća bude u Džennetu, jer
se prvo traži komšija, a potom podiže kuća.

Advertisements