gurbet Ruzgarı__allah isimleri_allah pictures___1Imam Ahmed bilježi predaju od Damdama Jemamija u kojoj stoji: ”Rekao mi je Ebu Hurejre, radijallahu anhu: ”Nemoj nikada nijednom čovjeku reći: ‘Tako mi Allaha, Allah ti neće nikada oprostiti!’, ili: ‘Allah te neće nikada uvesti u Džennet!”’Rekao sam mu: ”Mi to govorimo međusobno kad se naljutimo jedan na drugog.” A on mi reče: ”Ne govori to nikada, jer ja sam čuo Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, kad je rekao: ”Među Izraelćanima su bila dvojica ljudi od kojih je jedan čitav život posvetio ibadetu Allahu, subhanehu we te’ala, a drugi je bio ogrezao u grijesima. Pošto su bili prijatelji, često su bili zajedno i pobožni čovjek je stalno zaticao svog prijatelja u grijehu. Govorio mu je: ‘Prestani sa griješenjem!’ A grješni prijatelj mu je odgovarao: ‘Ostavi me na miru! To je između mene i Allaha, i to se tebe ne tiče.’ I kad mu je dosadilo upozoravanje, jednog dana mu je rekao: ‘Prestani sa griješenjem! Allah ti neće nikada oprostiti niti će te ikada uvesti u Džennet!’ Pa je Allah poslao Meleka smrti i uzeo duše obojici. Nakon Toga je Allah rekao onom što je neprestano griješio: ‘Uđi u Džennet Mojom milošću, a onom što je život potrošio u ibadetu rekao je: ‘Zar ti poznaješ gajb i zar znaš šta je u Mojim riznicama? Vodite ga u Džehennem!’ Zatim je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, pobožnjak je jednom riječju izgubio i dunjaluk i Ahiret.” (Mešhur Selman,Min kasasil-madin)

Advertisements