549120_559653110718494_1204398435_nU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Propis da je pomaganje u kufru ili uzrokovanje kufra ili ukazivanje na kufr, kufr.

Kaže Uzvišeni:

I potpomažite se međusobno u dobročinstvu i bogobojaznosti, i ne potpomažite jedni drugima u grijehu i neprijateljstvu, i bojte se Allaha, jer zaista Allah strašno kažnjava.” (Surael-Ma’ida, 2.)

تفسير معالم التنزيل للبغوى(2/9):

we te’awenu و تعاونوا“ znači: da jedni drugima pomažete.

‘ala el-birri ve et-taqwa“ rečeno je: el-birr (dobročinstvo) je slijeđenje naredbe, i et-taqwa (bogobojaznost) je klonjenje zabranjenog, i rečeno je: el-birr je el-Islam, i et-taqwa je es-sunna.

we la te’avenu ‘ala el-ithm we el-udvan“ rečeno je: el-ithm (grijeh) je el-kufr, i el-udvan (neprijateljstvo) je nepravda, i rečeno je: el-ithm je griješenje, i el-udvan je novotarija.

تفسير القرطبى (6/46):

Riječi Uzvišenog: „I potpomažite se međusobno u dobročinstvu i bogobojaznosti“. Rekao je el-Ehfaš: on je decidno jasan od početka govora, a on je naredba svim stvorenjima da se međusobno potpomažu u dobročinstvu i bogobojaznosti, to jeste: da pomažete jedni drugima, i da jedni druge podstičete na ono što je Allah Uzvišeni naredio i da učinite da oni to rade, i da prestanete s onim što je Allah zabranio i da ga se klonite, i to se poklapa s onim što je preneseno od Vjerovjesnika, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, da je on rekao: „Onaj koji ukazuje na hajr je poput počinioca“. I zaista je rečeno: „Onaj koji ukazuje na zlo je poput počinioca.“

لباب التأويل في معانى التنزيل للخازن(2/225):

…i ne potpomažite jedni drugima u grijehu i neprijateljstvu“ znači i ne pomažite jedni druge u grijehu, a on je kufr, i ne u neprijateljstvu a on je zulm.

I rečeno je: el-ithm (grijeh) je nepošlusnost, i el-udvan (neprijateljstvo) je novotarija.

i rekao je Uzvišeni:

…da bi na Sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i od bremena onih koje su bez znanja u zabludu odveli. A grozno je to što oni nose.“ (Sura en-Nahl, 25.)

تفسير البيضاوى(2/335):

da bi na Sudnjem danu nosili čitavo breme svoje“ znači: kažu: to je odvođenje ljudi u zabludu pa nose u potpunosti breme svoje zablude, pa zaista njihovo odvođenje u zabludu je rezultat njihove postojanosti u dalaletu.

i od bremena onih koje su u zabludu doveli“ tj. i dio bremena dalaleta onoga koga su odveli u zabludu, i to je udio u uzrokovanju.

تفسير القرطبى(10/96):

i od bremena onih koje su bez znanja u zabludu doveli“ rekao je Mudžahid: nose breme onih koje su u zabludu odveli, a da se od grijeha onih koje su u zabludu odvedeni ništa ne smanji.

تفسير فتح القدير(4/213):

i od bremena onih koje su u zabludu doveli, to znači: i nose dio bremena“ onih koje su zabludu odveli, jer onaj koji uvede ružanobičaj, njemu će pripasti njegov teret i teret onih koji su radili po njemu.

I rečeno je: (od) znači za kategoriju ne za raspodjelu, to znači:nosit ćečitavo breme onih koje su u dalalet odveli.

تفسير أبى السعود(4/110):

i od bremena onih koje su u zabludu doveli“ i dio bremena onih koji su u dalaletu zbog njihovog odvođenja u dalalet, a to je teret odvođenja u zabludu, jer su obojica saučesnici, ovaj odvodi u zabludu, a onaj se pokorava.

I kaže Uzvišeni:

…ali će, sigurno, vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli nositi, i za laži koje su izmišljali, doista, će na Sudnjem danu biti pitani.“ (Surael-Ankabut 13.)

تفسير الطبرى(20/16):

I kaže Uzvišeni: „i zaista će oni mušrici u Allaha, koji govore onima koji vjeruju u Njega: „ slijedite naš put, a mi ćemo zaista nositi vaše grijehe“ nositi svoje breme i grijehe, i breme onih koje su u zabludu odveli i odvratili od Allahovog puta, zajedno sa svojim bremenom.

تفسير القرآن العظيم لابن كثير(6/266):

i Njegove riječi: “ali će, sigurno, vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli nositi“.

Obavijesti o pozivačima u kufr i dalalet, da će oni na Sudnjem Danu nositi breme svojih duša, i drugo breme prouzrokovano onima koje su oni odveli na stranputicu od ljudi, bez da se od bremena dotičnih išta umanji. Kao što kaže Uzvišeni:

…da bi na Sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i od bremena onih koje su bez znanja u zabludu doveli. A grozno je to što oni nose.“ (Sura en-Nahl 25.)

I u Sahihu: „Ko poziva u uputu, pripada mu ista nagrada poput nagrade onog koji ga slijedi, sve do Sudnjeg Dana, a da im se od njihove nagrade ništa ne umanji. I ko poziva u dalalet, pripadaju mu od grijeha poput grijeha onoga koji ga slijedi, sve do Sudnjeg Dana, a da se od njihovih grijeha ništa ne umanji.“ Prenosi ga Muslim u svom Sahihu od ebu Hurejre, radijAllahu ‘anhu.

I u Sahihu: Neće biti nijedna duša nepravedno ubijena, a da prvi Ademov sin neće biti odgovoran za njenu krv, jer je on prvi koji je uveo/započeo ubistvo-m“.

I kaže imam Buharija (22/229):

Poglavlje o grijehu onog koji poziva u dalalet ili uvede ružan običaj, zbog riječi Allaha, Uzvišenog: „i od bremena onih koje su bez znanja u zabludu doveli.“

6776: Prenosi se od el-Humejdijja od Sufjana od el-E’ameša od ‘Abdullaha ibn Murreta od Mesruuqa od ‘Abdullaha da je rekao: „Rekao je vjerovjesnik, sallAllahu ‘alejhi we sellem: Nema nijedne ubijene duše, a da neće prvi Ademov sin imati odgovornost za nju i možda je rekao (dodao) Sufjan: ‘od njene krvi’, jer je on prvi koji je uveo/započeo ubistvo-m.”

I kaže Uzvišeni: „I ne naginjite ka onima koji zulm čine pa da vas vatra ne dodirne, a nema vam osim Allaha pomagača, pa nećete biti pomognuti.“

وفى تفسير الألوسى (8/392):

Preneseno je da je jedan čovjek rekao Sufjan (es-Sewri): Ja zaista krojim za zulumćare, da li se ja brojim u njihove pomogače. Pa mu je rekao: “Ne, ti si od njih, a onaj koji ti proda iglu, on je od njihovih pomagača.”

تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي (6/496):

2594: Prenosi se od Nasra ibn ‘AbdirRahmana el-Kufijja od Ahmeda ibn Bešira od Šebiba ibn Bišra od Enesa ibn Malika da je rekao: „Došao je kod vjerovjesnika, sallAllahu ‘alejhi we sellem, jedan je čovjek, tražeći da ga nešto nosi, a/pa nije našao kod njega ništa što bi ga nosilo, pa ukaza na nekog drugog/na nešto drugo, pa ga ponese. I dođe vjerovjesnik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, pa ga obavijesti i reče: „Zaista je onaj koji ukazuje na dobro poput njegovog počinioca.“

Prenosi se od Ebu Mes’uda el-Bedrijja i Burejdeta…

Rekao je ebu ‘Isa’a ovaj hadith je garib sa ove strane od haditha Enesa od vjerovjesnika, sallAllahu ‘alejhi ve sellem.

تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي 6/496:

2595: Prenosi Mahmud ibn Gulaan od Ebu Davuda da im je prenio Šu’ubeh od el-e’amepa da je rekao: čuo sam ebu ‘Amraeš-Šejbanijja da prenosi od Ebu Mes’uda el-Bedrijja:Rekao je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem: „Ko ukazuje na hajr, ima nagradu poput njegovog počinioca,ili je rekao radnika.“

Rekao je ebu ‘Isa‘a(et-Tirmizi): ovaj hadith je hasen-sahih.

Autor:   Abdul-Latif Mahmud saheen

Risala na arapskom:

حكم الإعانة على الكفر أوالتسبب في الكفر أو الدلالة على الكفر كفر

قال تعالى:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” (المائدة :2)

تفسير معالم التنزيل للبغوى(2/9):

(“وَتَعَاوَنُواأي: ليعين بعضكم بعضا، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىقيل: البر متابعة الأمر، والتقوى مجانبة النهي، وقيل: البر: الإسلام، والتقوى: السنة،

وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِقيل: الإثم: الكفر، والعدوان: الظلم، وقيل: الإثم: المعصية، والعدوان: البدعة.

تفسير القرطبى (6/46):

(قوله تعالى: “وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوىقال الأخفش: هو مقطوع من أول الكلام، وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا، وتحاثوا على ما أمر الله تعالى وأعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه، وهذا موافق لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (الدال على الخير كفاعله). وقد قيل:الدال على الشر كصانعه).

لباب التأويل في معانى التنزيل للخازن(2/225):

(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني ولا يعن بعضكم بعضاً على الأثم وهو الكفر والعدوان هو الظلم.

وقيل : الإثم المعاصي ، والعدوان البدعة.

وقال تعالى:

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِالَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ” (النحل:25).

تفسير البيضاوى(2/335):

لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القيامةأي قالوا ذلك إضلالاً للناس فحملوا أوزار ضلالهم كاملة فإن إضلالهم نتيجة رسوخهم في الضلال.

وَمِنْ أَوْزَارِ الذين يُضِلُّونَهُمْ وبعض أوزار ضلال من يضلونهم وهو حصة التسبب.

تفسير القرطبى(10/96):

ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علمقال مجاهد: يحملون وزر من أضلوه ولا ينقص من إثم المضل شئ.

تفسير فتح القدير(4/213):

وَمِنْ أَوْزَارِ الذين يُضِلُّونَهُمْ أي : ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم ، لأن من سنّ سنّة سيئة ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها.

وقيل : « من » للجنس ، لا للتبعيض أي : يحملون كل أوزار الذين يضلونهم.

تفسير أبى السعود(4/110):

وَمِنْ أَوْزَارِ الذين يُضِلُّونَهُمْوبعضِ أوزارِ مَنْ ضل بإضلالهم وهو وِزرُ الإضلال لأنهما شريكان ، هذا يُضله وهذا يطاوعه.

وقال تعالى:

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13)” العنكبوت

تفسير الطبرى(20/16):

(يقول تعالى ذكره: وليحملنّ هؤلاء المشركون بالله القائلون للذين آمنوا به اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أوزار أنفسهم وآثامها، وأوزار من أضلوا وصدّوا عن سبيل الله مع أوزارهم.

تفسير القرآن العظيم لابن كثير(6/266):

(وقوله: ” وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ أَثْقَالِهِمْ

إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة، أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم، وأوزارًا أخَر بسبب مَنْ أضلوا مِنَ الناس، من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا، كما قال تعالى: ” لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ” [النحل: 25]).

وفي الصحيح:

(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وَمَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه مِنَ الإثم مثل آثام مَنِ اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من آثامهم شيئا) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبى هريرة

وفي الصحيح:

(ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سَنّ القتل) .

وقال الإمام البخاري(22/229):

باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى:” وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ الآية

6776 – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلًا.

وقال تعالى:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ هود (113)

وفى تفسير الألوسى (8/392):

(روي أن رجلاً قال لسفيان : إني أخيط للظلمة فهل أعدّ من أعوانهم، فقال له : لا أنت منهم والذي يبيعك الإبرة من أعوانهم).

تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي (6/496):

2594 – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَتَحَمَّلُهُ فَدَلَّهُ عَلَى آخَرَ فَحَمَلَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ:

(إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ)

وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَبُرَيْدَةَ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي (6/470):

2595 – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَال سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُبْدِعَ بِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتِ فُلَانًا فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ أَوْ قَالَ عَامِلِهِ)

قَالَ أَبُو عِيسَى (الترمذى):هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Advertisements