Kaže šejh Muhammed bin Abdul-Vehab, rahimehullah: “A ja ću vas obavijestiti o sebi. Tako mi Allaha, pored Kojeg nema nikog i ničeg dostojnog obožavanja, ja sam bio
tražio znanje, i oni koji su me znali su vjerovali da imam
znanja, a ja u to vrijeme nisam znao značenje LA ILAHE
lLLALLAH niti sam znao dini islam, prije ovoga dobra kojeg
nam je Allah ukazao. Isto tako i moji šejhovi, među njima
nije bio nijedan koji je to znao.
Pa ko od učenjaka zemlje bude tvrdio da je to znao, ili je
znao značenje islama prije ovog vremena, ili bude tvrdio
da je neko od njegovih šejhova to znao – slagao je i
izmislio i zbunjuje ljude i hvali se onim što nije pri njemu.
Dokaz ovome je ‘Abdullah ibn ‘Isa, od kojeg ne znamo
uglednijeg među učenjacima Nedžda, niti učenjacima
‘Arida, niti drugog mjesta, a evo njegov govor će vam doći
inša’Allah: Zato, bojte se Allaha, Allahovi robovi! Nemojte
se oholiti prema vašem Gospodaru, niti vašem
Vjerovjesniku. Hvalite Ga, Uzvišenog, Koji vam je ukazao
dobro i olakšao vam onoga koji će vas podučiti dinu vašeg
Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i nemojte biti
poput onih koji su Allahovu blagodat zamijenili kufrom
(nezahvalnošću) i svoj narod doveli u kuću propasti;
džehennem u kojem će se pržiti, a ružno je on
boravište” (Ed-Durerus-Senijje, 1/522-52310/50.-52.).
A sam šejh Muhammed govorići o poznavanju riječi LA
ILLAHE ILLALLAH kaže: “Pukim izgovaranjem riječi šehadeta
bez znanja o njegovom značenju ili djelovanju po onome
što nalaže, mukellef (tj. osoba obavezna izvršavanjem
vjerskih propisa), neće postati muslimanom.” (Ed-Durerus-
Senijje, 1/522-523)

Advertisements