Abdullah ibn Mubarek je bio učenjak koji je istovremeno posjedovao brojne vrline i odlike.
Zapravo, njegovi prijatelji bi znali sjediti i nabrajati sve njegove vrline koje su bile dio njegovog
karaktera i ličnosti. Imam Zehebi prenosi da su rekli: „Hajmo sjesti i da brojimo sve njegove
odlike koje posjeduje“. Tako da su nabrojali: „Znanje, fikh, knjige, gramatika, jezik, zuhd,
rječitost, poezija, noćni namaz, ibadet, hadždž, džihad, hrabrost, instinkt, snaga, malo je
govorio o onome što ga se ne tiče, pravednost i manjak nesuglasica sa svojim drugovima“.
Čitajući njegovu životnu priču, čovjek može upravo ovo vidjeti i ne može ostati a da ne izvuče
kratke ali teške i vrijedne lekcije iz života ovog čovjeka.
1. Nebitno koliko misliš da si loš uvijek možeš postati bolji !
U ‘Tartib al-Madarik’ (1/159), Kadi Ijjad spominje da je ibn Mubarek bio upitan o okolnostima
koje su dovele da počne sticati znanje. Odgovorio je:
„Bio sam mladić koji je volio vino i muziku i pjevao sam dok sam se upuštao u ova prljava
djela. Jednog dana sam okupio svoje prijatelje u jednom od svojih vrtova u kom su bile slatke
jabuke, jeli smo i pili dok nismo pali u nesvjest od silnog pića. Pred kraj noći sam se probudio
i uzeo lutnju (ﺩﻮﻋ-ûd;žičani instrument) i počeo pjevati:
Zar nije vrijeme da mi se smiluješ,
A mi se bunimo protiv onih koje nas kritikuju.
Nisam bio u stanju da izgovorim ove riječi kao što sam namjeravao. Kada sam opet pokušao
lutnja (ûd) je počela da mi se obraća kao da je osoba učeći ajet:
ﺃَﻟَﻢْ ﻳَﺄْﻥِ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺃَﻥ ﺗَﺨْﺸَﻊَ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻟِﺬِﻛْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ
Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah spomene. (Al-Hadid, 16)
Tako da sam rekao: „Da Gospodaru moj“. Razbio sam lutnju, prosuo vino i pokajao se,
Allahovom milošću, i okrenuo sam se ibadetu i sticanju znanja.
2. Trebaš se družiti sa čestitim ljudima.
U ‘Sifat as-Safwah’ (2/323), Ibnul Džewzi spominje da je kuća ibn Mubareka u Marwi bila
prostrana oko 50 kvadratnih jardi. Nije bilo osobe koja je bila poznata po znanju, ibadetu,
ljudskosti ili visokom položaju u Marwi a da nije bila viđena u ovoj kući.
3. Trebaš biti predusretljiv gost.
U ‘Sifat as-Safwah’ (2/324), se prenosi da je Nadr bin Muhammed, pozvao ibn Mubareka kada
mu se oženio sin. Kada je došao, ibn Mubarek je ustao i počeo usluživati goste. Nadr ga nije
ostavljao na miru sve dok se na kraju nije zakleo da će tražiti od njega da ode, nakon čega je
ibn Mubarek najzad sjeo.
4. Trebaš udjeljivati novac siromašnim.
U ‘Sifat as-Safwah’ (2/323), Ibnul Džewzi spominje da je ibn Mubarek „trošio 100 000 dirhema
godišnje na potpomaganje siromašnih“.
5. Uvijek trebaš vratiti posuđenu stvar njenom vlasniku.
U ‘Sifat as-Safwah’ (2/329), Hasan bin ‘Arafah je rekao da mu je Abdullah ibn Mubarek ispričao:
„Posudio sam pero od nekoga iz Šama i namjeravao sam ga vratiti njenom vlasniku. Kada sam
stigao u Marw (Turkmenistan!) vidio sam da je i dalje kod mene. O Ebu Ali (Hasanov nadimak),
vratio sam se cijeli put nazad do Šama kako bih vratio pero njenom vlasniku !“.
6. Trebaš biti hrabar i kriti svoja dobra djela.
U ‘Sifat as-Safwah’ (2/329), ‘Abdah bin Sulejman je rekao: „Bili smo u izvidnici sa Abdullah ibn
Mubarekom u dijelu rimske države, pa smo se susreli sa neprijateljem. Kada su se vojske srele
istupio je jedan njihov borac i pozvao na dvoboj nekog od nas. Jedan od naših boraca je istupio
i borio se sa njim preko sat vremena da bi ga na kraju ranio i ubio. Izašao je drugi pa je i njega
ubio. Zatim je izazvao još jednog rimljanina na dvoboj pa je izašao i treći. Borili su se preko sat
vremena da bi i njega na kraju ranio i ubio. Ljudi su se okupili oko ovog čovjeka a i ja sam bio
među njima i vidio sam da pokriva svoje lice maramom. Uzeo sam kraj njegove marame i
povukao je i vidio sam da je to Abdullah ibn Mubarek“.U verziji imama Zehebija se prenosi da
ga je natjerao da se zakune da neće otkriti njegov identitet dok ne umre.
7. Trebaš imati nježno srce.
U ‘Sifat as-Safwah’ (2/330), Kasim bin Muhammed je rekao: „Bili smo na putovanju sa Abdullah
ibn Mubarekom i ja sam stalno zapitkivao sebe: šta je to posebno kod ovog čovjeka da je tako
poznat? Ako klanja pa i mi klanjamo, ako posti pa i mi postimo, ako se bori pa i mi se borimo,
ako obavlja hadždž pa i mi ga obavljamo. Jedne noći na našem putu za Šam smo noć proveli u
nekoj kući. Svjetiljka se ugasila i neko od nas ustade, izađe van da je upali i zadrža se vani neko
vrijeme. Vidio sam letimice lice Abdullah ibn Mubareka i vidio sam da mu je brada bila vlažna
od njegovih suza. Rekoh sebi: Ovaj strah od Allaha je ono po čemu je ovaj čovjek bolji od nas.
Kada se lampa ugasila i kad smo bili u mraku, on se sjetio Dana Proživljenja“.
8. Trebaš biti velikodušan prema svojim prijateljima.
U ‘Sifat as-Safwah’ (2/329), Isma’il bin ‘Ajjaš je rekao: „Ne znam ni za jednu vrlinu a da je Allah
nije usadio u srce Abdullah ibn Mubareka. Moji prijatelji su mi rekli, da kad su putovali sa njim
od Egipta do Mekke, on bi ih posluživao sa khabisom (slatko jelo posuto brašnom) dok je on
postio tokom cijelog puta“.
9. Ne trebaš se predati šejtanskom došaptavanju.
U ‘Tartib al-Madarik’ (1/159), se prenosi da je Abdullah ibn Mubarek uzimao abdest, šejtan mu
je došao i rekao: „Nisi potrao ovaj dio tvog tijela“. Ibn Mubarek reče: „Jesam“. Šejtan reče: „Ne,
nisi“. Pa ibn Mubarek reče: „Ti si onaj koji iznosu tvrdnju, stoga je na tebi da doneseš dokaz
kako bi je potkrijepio“.
10. Trebaš iskreno doviti za ljude da prihvate Islam.
U ‘Tartib al-Madarik’ (1/162), se prenosi da je Hasan bin ‘Isa bin Sirdžis prošao pored ibn
Mubareka a bio je kršćanin. Ibn Mubarek je upitao ko je on i rečeno mu je: „On je kršćanin“. Pa
je ibn Mubarek rekao: „O Allahu, podari mu Islam“. Allah je uslišao njegovu dovu i Hasan je
postao izvanredan musliman, putovao je tražeći znanje i postao je jedan od učenjaka Ummeta.

Advertisements