zadar_interpar_aleksandar_knezevic_sime_strika_opcinski_sud_zlostavljanje_i_mobing_seksualnost_dijana_grancaric_detalja_nema_sudnica_zatvorena_za_javnost_tabfull

Elhamdulillah, prevedena je risala od Šejkha Ebu Mahmuda,koja je odgovor onima koji dozvoljavaju suđenje pred tagutom, ako taj tagut tvrdi da će suduti Allahovim zakonom!

Pa onaj ko traži istinu neka pročita, a Allahu pripada zahvala i na početku i na kraju.

Propis traženja presude od kafira koji kaže da će suditi Kur’anom i Sunnetom.pdf

Advertisements