Tefsir el-Qurtubijja 28. ajeta Sure et-Tewba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
”O vi koji vjerujete – zaista su mušrici (višebošci) nedžes (nečist), zato neka se ne približavaju Mesdžide-l-Haramu (Kabi) nakon njihove godine ove. A ako se plašite oskudice, pa Allah će vas učiniti bogatim (imućnim) od Svoje dobrote (blagodati), ako hoće. Doista je Allah Sveznajući, Mudri.” (Et-Tewba 28.)
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم
Njegov govor, Uzvišen neka je On: ”O vi koji vjerujete – zaista su mušrici (višebošci) nedžes (nečist), zato neka se ne približavaju Mesdžide-l-Haramu (Kabi) nakon njihove godine ove. A ako se plašite oskudice, pa Allah će vas učiniti bogatim (imućnim) od Svoje dobrote (blagodati), ako hoće. Doista je Allah Sveznajući, Mudri.” (Et-Tewba 28.)
فيه سبع مسائل :
الأولى : قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ابتداء وخبر . واختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس ، فقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما : لأنه جنب إذ غسله من الجنابة ليس بغسل .
U njemu je sedam mes’ela (šeri’atskih pitanja):
Prva: Govor Allaha Uzvišenog; “O vi koji vjerujete – zaista su mušrici (višebošci) nedžes (nečist)”, ibtida’e (subjekat) i khaber (predikat-obavijest). I razišla se ulema u značenju opisa mušrika sa nedžesom, pa je rekao Qatade i M’amer bin Rašid i drugi mimo njih dvojice; “Zbog toga što je on (mušrik) džunub (nečist), i kada se okupa (očisti) od dženabeta (nečistoće) nije čist. Zato što je on džunub, iako ga opereš to nije pranje.”
وقال ابن عباس وغيره : بل معنى الشرك هو الذي نجسه . قال الحسن البصري من صافح مشركا فليتوضأ . والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا ابن عبد الحكم فإنه قال : ليس بواجب ؛ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله .
I rekao je Ibnu Abbas i drugi mimo njega; “Naprotiv, značenje širka je ono što ga je uprljalo.” Kaže Hasan el-Basri; “Tko se rukuje sa mušrikom, neka se abdesti.” I svi su mezhebi na (stavu) obaveznosti gasuljenja (kupanja) kafira kada prihvata islam, osim Ibnu Abdu-l-Hakema, jer je rekao; “Nije vadžib (obavezno), zato što islam ruši (briše) ono što je bilo prije njega.”
وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد . وأسقطه الشافعي وقال : أحب إلي أن يغتسل . ونحوه لابن القاسم . ولمالك قول : إنه لا يعرف الغسل ، رواه عنه ابن وهب وابن أبي أويس .
A za obavezivanje čišćenja njemu (op. onome tko primi islam) rekao je i Ebu Sevr i Ahmed. Izdvojio se (od njegovog stava) Šafijja i rekao; “Volio bi da se okupa.” I na tome je Ibnu-l-Qasim; i Malikov govor je: “Doista on nezna (za) gusul (kupanje).” Prenosi to od njega Ibnu Vehheb i Ibnu ebi Uvejsi.
وحديث ثمامة وقيس بن عاصم يرد هذه الأقوال . رواهما أبو حاتم البستي في صحيح مسنده . وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمامة يوما فأسلم فبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل ، فاغتسل وصلى ركعتين .
A hadis Sumameta i Qajsa bin ‘Asima se protivi ovim govorima. Oboje je prenio Ebu Hatim el-Busti u svome sahih musnedu. I da je Vjerovijesnik, sallAllahu ‘alejhi we selleme, prošao pored Sumameta jednog dana pa je primio islam, te ga je poslao prema zidu Ebi Talhe, onda mu je naredio da se okupa, tada se okupao (očistio) i klanjao dva rekata.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حسن إسلام صاحبكم وأخرجه مسلم بمعناه . وفيه : أن ثمامة لما من عليه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل . وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر .
Pa je rekao Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we selleme; “Zaista je lijep (dobar) islam vašeg druga”, i izabrao ga je Muslim sa njegovim značenjem. I u njemu je; da se Sumame – nakon što ga je Vjerovijesnik, sallAllahu ‘alejhi we selleme zaputio ka palmi blizu mesdžida – okupao (očistio). I naredio je Qajsu bin ‘Asimu da se okupa sa vodom i lotosom.
فإن كان إسلامه قبيل احتلامه فغسله مستحب . ومتى أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغسله الجنابة . هذا قول علمائنا ، وهو تحصيل المذهب . وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه إذا اعتقد الإسلام بقلبه وهو قول ضعيف في النظر مخالف للأثر .
Pa ako je bilo njegovo (prihvatanje) islama prije njegove zrelosti (punoljetnosti), tada će mu kupanje (čišćenje) biti mustehab. A kada uđe u islam nakon njegove punoljetnosti njega obavezuje da se uputi za kupanje od dženabeta (nečistoće). Ovo je govor naše ‘uleme, i ovo je učenje mezheba. I zaista je dozvolio Ibn el-Qasim kafiru, da se okupa prije njegovog izhara (očitovanja) šehadeta sa svojim jezikom, kada bude ubijeđen u Islam sa svojim srcem, a to je slab govor u pogledu razilaženja sa hadisom (tj. predajom).
وذلك أن أحدا لا يكون بالنية مسلما دون القول . هذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان : إنه قول باللسان وتصديق بالقلب ، ويزكو بالعمل . قال الله تعالى : إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه .
A to je da niko ne može biti sa nijjetom musliman, mimo govora (op. kod muslimana u njegovoj vanjštini). Ovo je govor džema’ata (skupine) ehli-s-sunneta o imanu; Doista je on (iman) govor sa jezikom i potvrđivanje sa srcem, i djela u skladu sa time. Rekao je Uzvišeni Allah: “Njemu se podiže lijepa riječ, a dobro djelo je (op. dakle tu riječ) uzdiže.” (Fatir 10.)
الثانية : قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام ( فلا يقربوا ) نهي ، ولذلك حذفت منه النون . ( المسجد الحرام ) هذا اللفظ يطلق على جميع الحرم ، وهو مذهب عطاء فإذا يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع . فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحل ليسمع ما يقول . ولو دخل مشرك الحرم مستورا ومات نبش قبره وأخرجت عظامه . فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز .
Druga: Riječi Uzvišenog; ”zato neka se ne približavaju Mesdžide-l-Haramu (Kabi)”, “zato neka se ne približavaju” je zabrana, i zbog toga je izuzet iz nje (na ar. riječ “približavaju”) harf nun. “Mesdžide-l-Haramu (Kabi)“ ovo izdvaja (odbija) napuštanje cijelog (svog) harema, i ovo je mezheb ‘Ata’a, pa kada On čvrsto zabrani mušriku ulazak cijelom (svom) haremu. Zato kada nam je došao Poslanik od njih izašao je imam ka Hilli (op. zemljište izvan harema) da čuje ono što on govori. A ako uđe mušrik haremu tajno (maskiran) i umre, mi ćemo zagrnuti njegov kabur i izvaditi njegove kosti. Pa nema njima naseljavanja niti prolaza.
وأما جزيرة العرب ، وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخاليفها ، فقال مالك : يخرج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام ، ولا يمنعون من التردد بها مسافرين . وكذلك قال الشافعي رحمه الله ، غير أنه استثنى من ذلك اليمن . ويضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما ضربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم . ولا يدفنون فيها ويلجئون إلى الحل .
A što se tiče arapskog poluostrva, a to su Mekka i Medina i Jemama i Jemen i njihova okolina, u vezi toga je rekao Malik: “Istjeruje se iz ovoga okruga (lokaliteta) svako tko bude na nečem drugom mimo Islama, i ne spriječavaju se oni koji odvraćaju u njoj putnike.” I također je rekao Šafija, rahimehullah; “Bez da je izuzet iz toga Jemen.” I odredio im je rok od tri dana, kao što im je odredio ‘Umer, radijAllahu ‘anhu tokom njihovog vremena. I ne sahranjuju se oni u njoj i bivaju protjerani u Hillu (op. zemljište izvan harema).
الثالثة : واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على خمسة أقوال ، فقال أهل المدينة : الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد . وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية . ويؤيد ذلك قوله تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه . ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها .
Treća: I razišla se ulema o ulasku kafira u mesdžide i mesdžidu-l-haramu na pet govora, pa su rekli ehlu el-Medine: “Ajet je uopšten o svim mušricima i svim mesdžidima. I radi toga je pisao ‘Umer bin AbdulAziz ka svojim upravnicima (službenicima) i pozvao se u svome pismu (rukopisu) na ovaj ajet. A to potkrijepljuje govor Uzvišenoga: “U kućama (koje je) dozvolio Allah da se sagrade (podignu) i spominje u njima Njegovo ime” a ulazak kafira u njih ruši (obara) njihovo građenje (podizanje).”
وفي صحيح مسلم وغيره : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر . . . الحديث . والكافر لا يخلو عن ذلك . وقال صلى الله عليه وسلم : لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب والكافر جنب . وقوله تعالى : إنما المشركون نجس فسماه الله تعالى نجسا . فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعدا من طريق الحكم .
A u Sahihu Muslima i drugih mimo njega: “Doista u ovim mesdžidima nije dopušteno (dozvoljeno) nešto od mokraće i prljavštine” – hadis. A kafir nije oslobođen (lišen) od toga (op. dakle te prljavštine). I rekao je, sallAllahu ‘alejhi we selleme; “Nije dopušten (ulazak u) mesdžid osobi u hajdu (mjesečnici) niti džunubu (nečistome).” A kafir je džunub (nečist). I Njegove riječi, Uzvišen neka je On: “zaista su mušrici (višebošci) nedžes (nečist)“, zato što ih je nazvao Allah Uzvišeni nečisti (nečistoćom). Pa nije oslođođen (lišen) da bude sam po sebi nedžes (nečist) ili da bude daleko od sredstva (puta) hukma (propisa).
وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم ، والحرمة موجودة في المسجد . يقال : رجل نجس ، وامرأة نجس ، ورجلان نجس ، وامرأتان نجس ، ورجال نجس ، ونساء نجس ، لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر . فأما النجس – بكسر النون وجزم الجيم – فلا يقال إلا إذا قيل معه رجس . فإذا أفرد قيل نجس – بفتح النون وكسر الجيم – ونجس – بضم الجيم – .
A to znači, njegovo spriječavanje/udaljavanje od mesdžida je vadžib, jer je taj opis – a to je nedžaset – pri njima, a hurmet (svetost) je prisutna u mesdžidu. Rečeno je: “Nečist čovjek, i nečista žena, i nečista dva čovjeka, i nečiste dvije žene, i nečisti ljudi, i nečiste žene; nema dvojine niti množine, zato što mu je izvor (osnova) – ipak “nidžs” (nečistoća) – sa kesrom na nunu i sa sukunom na džimu.” – Pa nije rečeno osim ako se kaže; “Sa njim je prljavština.” A kada bude jednina kaže se “nedžis” – sa fethom na nunu a kesrom na džimu – i “nedžus” – sa damom na džimu.
وقال الشافعي رحمه الله : الآية عامة في سائر المشركين ، خاصة في المسجد الحرام ، ولا يمنعون من دخول غيره ، فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد . قال ابن العربي : وهذا جمود منه على الظاهر ؛ لأن قوله عز وجل : إنما المشركون نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة .
I rekao je Šafija, rahimehullah; “Ajet je ‘ameh (uopšten) za sve mušrike, a khasah (specifičan) za mesdžidu-l-haram, i neče biti spriječeni da uđu u drugi (mesdžid) mimo njega, pa je dozvolio ulazak jevrejima i kršćanima u sve (ostale) mesdžide.” Rekao je Ibnu-l-Arebi: “A ovo je od njega (dakle Šafije) očita krutost; budući da su Njegove riječi, azze we dželle: “zaista su mušrici (višebošci) nedžes (nečist)“, skretanje pažnje na opis širka i nedžaseta (nečistoće).”
فإن قيل : فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد وهو مشرك . قيل له : أجاب علماؤنا عن هذا الحديث – وإن كان صحيحا – بأجوبة : أحدها : أنه كان متقدما على نزول الآية . الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه . الثالث : أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرناها ، لكونها مقيدة حكم القاعدة الكلية .
A ako bude rečeno; “Uistinu je Vjerovijesnik, sallAllahu ‘alejhi we selleme, zavezao Sumameta u mesdžidu, a on je bio mušrik”, reći će mu se: “Odgovorila je naša ulema o ovome hadisu – ako je on sahih – sa raznim odgovorima (na razne načine)”; Jedan od njih je: “Da je to sa njim (Sumametom) bilo prije objave ajeta; “zaista su mušrici (višebošci) nedžes (nečist)“. Drugi je: “Da je Vjerovijesnik, sallAllahu ‘alejhi we selleme uistinu znao o prihvatanju njegovog islama, pa ga je zato (tamo) zavezao.” Treći je: “Da je to propis vezan za pojedinca (za pojedini, specifični slučaj), pa se sa njim ne trebaju odbiti dokazi koje smo spomenuli, zbog činjenice ograničavanja propisa (na) uopšteni temelj.”
وقد يمكن أن يقال : إنما ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها ، وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد ، فيستأنس بذلك ويسلم ، وكذلك كان . ويمكن أن يقال : إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد ، والله أعلم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره ، ولا يمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان .
Uistinu bi se moglo reći: “On je zaista povezan u mesdžid da bi gledao lijepotu namaza muslimana i kako se sakupljaju radi toga, (op. znači bio povezan da gleda kako muslimani obavljaju namaz u džematu, a nije bio pozvan da klanja s njima radi dave, kao što to danas neki ljudi rade koji se pripisuju Tevhidu) i dobrotu njihovog edeba (ponašanja) kada sjede u mesdžidu, da bi se radovao tome i prešao na Islam, kao što se i dogodilo.” I može se reći: “Doista oni nisu imali mjesta za njegovo vezanje osim u mesdžidu’’, a Allah znajbolje zna. I rekao je ebu Hanife i njegovi učenici: “Nema smetnje da židovi i kršćani ulaze u mesdžidu-l-haram i neke osim njega. I nema smetnje (prepreke) ulasku u mesdžidu-l-haram, osim mušricima i pristalicama idola (kipova).”
وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الآية وغيرها . قال الكيا الطبري : ويجوز للذمي دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة . وقال الشافعي : تعتبر الحاجة ، ومع عدم الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام . وقال عطاء بن أبي رباح : الحرم كله قبلة ومسجد ، فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرم ، لقوله تعالى : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام .
I na ovaj se govor odgovara sa svim onim što smo spomenuli od ajeta i drugog mimo toga. Rekao je et-Taberi: “I moguć je ulazak zimmijjama – kod Ebu Hanife – u sve ostale mesdžide mimo potrebe”. I rekao je eš-Šafija: “Uzima se u obzir potreba, a nije dozvoljen ulazak u mesždidu-l-haramu bez potrebe.” I rekao je ‘Ata bin ebi Rebah: “Sav harem je kibla i mesdžid, pa treba da budu spriječeni da ulaze u Harem, zbog Njegovog govora, Uzvišen neka je On: “Slava neka je Onome koji je preveo noću svoga roba od mesdžidi-l-harama”.” El-Isra 1.
وإنما رفع من بيت أم هانئ . وقال قتادة : لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية أو عبدا كافرا لمسلم . وروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقرب المسجد مشرك إلا أن يكون عبدا أو أمة فيدخله لحاجة . وبهذا قال جابر بن عبد الله فإنه قال : العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام ، وهو مخصوص في العبد والأمة .
I zaista je uzdignut kod kuće Ummu Hani. I rekao je Katade: “Ne približava se mesdžidu-l-haramu mušrik, osim da bude davalac džizje ili rob kafir (kod) muslimana.” I prenosi Ismail bin Ishak; “Pričao nam je Jahja bin Abdu-l-Hamid, rekao je, pričao nam je drug od Eš’asa od Hasana od Džabira, od Vjerovijesnika, sallAllahu ‘alejhi we selleme da je rekao; “Neka se ne približuje mesdžidu mušrik, osim da bude rob ili robinja, pa da u njega (mesdžid) ulazi radi potrebe.” A o ovome je Džabir bin Abdullah, doista rekao; “Uopšteno (generalno) je zabranjeno mušriku približavanje mesdžidi-l-haramu, a ovo je specifično (posebno) za roba i robinju.”
الرابعة : قوله تعالى بعد عامهم هذا فيه قولان : أحدهما – أنه سنة تسع التي حج فيها أبو بكر . الثاني سنة عشر قاله قتادة . ابن العربي : وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ وإن من العجب أن يقال : إنه سنة تسع وهو العام الذي وقع فيه الأذان . ولو دخل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه : لا تدخل هذه الدار بعد يومك لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه .
Četvrta: Njegov govor, Uzvišen neka je On: ”nakon njihove godine ove”, u njemu su dva govora: Jedan od njih je – da je to deveta (hidžretska) godina u kojoj je obavio hadždž Ebu Bekr. Drugi je – rekao je Qatade da je deseta godina. Ibnu Arabi; a to je ispravno u pogledu onoga što mu daje sadržaj izraza, a doista je čudno da je rekao: “Doista je to deveta godina, a ona je godina u kojoj je uspostavljen ezan”, i kada je ušao dječak muško u njegovu zemlju (kuću) jednoga dana, pa mu reče njegov pretpostavljeni; “Ne ulazi u ovaj dar nakon ovoga tvoga dana”; nije značenje onoga dana kada je ušao u njega.
الخامسة : وإن خفتم عيلة قال عمرو بن فائد : المعنى وإذ خفتم . وهذه عجمة والمعنى بارع ب ( إن ) . وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات ، قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا : من أين نعيش . فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله . قال الضحاك : ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله عز وجل : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية .
Peta: “A ako se plašite oskudice“, Rekao je ‘Amr bin Fa’id; “Znače: kada se plašite.” I ovo je strani izraz u značenju BA RA AJN BA (ako). I muslimani su, nakon što su spriječili mušrike da prisustvuju skupu (op. u Mekki tokom Hadždža), a oni su bili donosili hranu i trgovačku robu, pa im je šejtan ubacio u njihova srca strah od siromaštva, govorili: “Odakle (od čega) ćemo živjeti?” Pa im je Allah obećao da će ih Svojom Dobrotom neovisnim učiniti. Rekao je Ed-Dahhak: “Pa im je Allah otvorio vrata džizje od skupine zimmija sa Njegovim riječima, Azze we Dželle: “Ubijajte one koji ne vjeruju u Allaha ni u Posljedni Dan (Sudnji Dan)”, do kraja ajeta.”
وقال عكرمة : أغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض فأخصبت تبالة وجرش وحملوا إلى مكة الطعام والودك وكثر الخير وأسلمت العرب : أهل نجد وصنعاء وغيرهم فتمادى حجهم وتجرهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم . والعيلة : الفقر . يقال : عال الرجل يعيل إذا افتقر . قال الشاعر :
I rekao je Ikrime: “Allah ih je učinio imućnima donošenjem puno kiše i biljaka i izobilja (iz) zemlje i obilno su rodili začini i (bio je) stari namještaj i nosili su u Mekku hranu i mast i puno hajra i arapi su prešli na Islam: stanovnici Nedžda i Sane i drugi osim njih pa im je hadždž i trgovina potrajala i Allah ih je Svojom Dobrotom učinio imućnima zbog džihada/putem džihada i vladavine nad narodima.” A “oskudica” je siromaštvo. Kaže se:
Osiromašio je čovjek = عال الرجل
الرجل يعيل = čovjek je siromašan
kada čovjek postane siromašan, bijedan.
Rekao je pjesnik:
وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل
“I ne zna siromah kada će ga učiniti imućnim, i ne zna imućan kada će postati oskudan (siromah).”.
وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود ” عائلة ” وهو مصدر كالقائلة من قال يقيل . وكالعافية . ويحتمل أن يكون نعتا لمحذوف تقديره : حالا عائلة ، ومعناه : خصلة شاقة . يقال منه : عالني الأمر يعولني : أي شق علي واشتد . وحكى الطبري أنه يقال : عال يعول إذا افتقر .
I čitao (učio) je ‘Alkame i drugi osim njega, od učenika ibn Mes’uda; “عائلة je infinitiv (oskudan) kao što je لقائلة (govornik) rekao-(on) kazao. I kao što je zdravlje عافي I vjerovatno je svojstvo (opis) koji je izbrisan ali se podrazumijeva iz njegovog konteksta. Stanje oskudno, i njegovo značenje: težak pogodak. govor je: Bacio me el-emr (odredba) u bijedu. bacio me u bijedu: tj. otežao mi i požešćao se.” I et-Taberi je rekao: “Oskudan (siromašan) je on kada je potreban (u neimaštini).”
السادسة : في هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز وليس ذلك بمناف للتوكل وإن كان الرزق مقدرا وأمر الله ولكنه علقه بالأسباب حكمة ليعلم القلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب التي تتوكل على رب الأرباب
Šesta: U ovom ajetu je dokaz da je vezivanje srca za uzroke u opskrbi dozvoljeno, i nije to rušenje (negiranje) oslonca, iako je opskrba Allahov kadr (mjera) i ‘emr (odredba), ali je ona pripojena za uzroke mudrosti, ne bi li se razpoznala srca koja se pripajaju za uzroke, i srca koja se oslanjaju na Gospodara erbaba.
. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا . أخرجه البخاري . فأخبر أن التوكل الحقيقي لا يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق .
I već je prethodilo da sebebi (uzroci) ne ruše oslonac. Rekao je, sallAllahu ‘alejhi we selleme: “Kada bi se vi oslonili na Allaha istinskim osloncem, Allah bi vas opskrbio kao što opskrbljuje ptice koje rano ujutru izađu praznih želudaca i vrate se (noću) punih (natovarenih) stomaka.” Bilježi ga Buhari. Pa je obavijestio da istinski tevekkul (oslonac) nije u suprotnosti sa izlaskom ranim jutrom i vraćanjem noću u traženju opskrbe.
ابن العربي : ولكن شيوخ الصوفية قالوا : إنما يغدو ويروح في الطاعات فهو السبب الذي يجلب الرزق . قالوا : والدليل عليه أمران : أحدهما : قوله تعالى : وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك الثاني : قوله تعالى : إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فليس ينزل الرزق من محله ، وهو السماء ، إلا ما يصعد وهو الذكر الطيب والعمل الصالح وليس بالسعي في الأرض فإنه ليس فيها رزق .
Ibn el-’Arabi: Međutim Sufijski šejhovi kažu; “Samo izlaženje jutrom i vraćanje noću u pokornosti, pa to je sebeb koji donosi opskrbu.” Kažu; I to dokazuju sa dvije stvari (temelja), Prva od njih dvije je; Riječi Uzvišenog: “I naredi porodici svojoj salat (namaz) i osaburaj (strpi se) na tome – Mi ne tražimo opskrbu, Mi ćemo tebe opskrbiti.” Druga, riječi Uzvišenog; “Njemu se podiže lijepa riječ a dobro djelo je (op. dakle tu riječ) uzdiže.” (Fatir 10.), pa nije spustio opskrbu bez nekog svog razloga. A ona je (opskrba) na nebu, osim onoga što se uzdiže a ono je lijepa riječ i dobro djelo i ne traži se na Zemlji, zato što doista na njoj nije opskrba (op. sa neba se spusta opskrba).
والصحيح ما أحكمته السنة عند فقهاء الظاهر وهو العمل بالأسباب الدنيوية من الحرث والتجارة في الأسواق والعمارة للأموال وغرس الثمار . وقد كانت الصحابة تفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم .
A ispravno je ono što je presudio sunnet kod fekiha (pravnika), jasno (vidljivo), a ono je djelo sa dunajlučkim uzrocima (sebebima) od plodova i trgovine na pijacama i razvijanjem imetka i sađenjem plodova. Uistinu su ashabi radili to i Vjerovijesnik, sallAllahu ‘alejhi we selleme, među njima.
قال أبو الحسن بن بطال : أمر الله سبحانه عباده بالإنفاق من طيبات ما كسبوا إلى غير ذلك من الآي . وقال : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . فأحل للمضطر ما كان حرم عليه عند عدمه للغذاء الذي أمره باكتسابه والاغتذاء به ، ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماء ، ولو ترك السعي في ترك ما يتغذى به لكان لنفسه قاتلا .
Rekao je ebu-l-Hasan bin Batal: “Naredio je Allah subhanehu njegovim robovima na trošenju dobrih stvari koje zarade, osim toga i u drugim ajetima. I rekao je; “Pa tko bude primoran bez požude a ni prijestupa (griješenja), tad mu nema grijeha.” Pa je dozvolio primoranom ono što mu je bilo zabranjeno od hrane, onu koju mu je naredio da je zaradi i da se njome hrani, i nije im naredio da pogledaju u hranu koju spusta sa neba, iako bi se prestao truditi da nađe ono s čime bi se hranio, bio bi zaista ubica samoga sebe.”
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد ما يأكله ، ولم ينزل عليه طعام من السماء ، وكان يدخر لأهله قوت سنته حتى فتح الله عليه الفتوح . وقد روى أنس بن مالك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببعير فقال : يا رسول الله ، أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل ؟ قال : اعقله وتوكل .
I uistinu se Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we selleme, savijao od gladi, ne nalazivši ono što bi pojeo (tj. čime bi se nahranio), i nije mu se spustala hrana sa neba, i on bi nakupio svojoj porodici hrane (namirnica) u godini njene suše (nerodice), sve dok mu nije Allah otvorio (vrata) opskbe. Zaista prenosi Enes bin Malik, da je došao čovjek Vjerovijesniku, sallAllahu ‘alejhi we selleme sa devom, te reče; “O Allahov Poslaniče, hoću li je zavezati i da se oslonim (na Allaha) ili je pustim i da se oslonim?” Reče: “Zaveži je i osloni se.”
قلت : ولا حجة لهم في أهل الصفة ، فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجد ما يحرثون ولا يتجرون ، ليس لهم كسب ولا مال ، إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق البلدان ، ومع
ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقرءون القرآن بالليل ويصلون .
Rekao sam: I nije njima bila potreba za stanovnicima sofe (op. muslimani pored mesdžida), pa doista su oni bili siromašni, bili su vezani za mesdžid i nisu privređivali, niti su trgovali, nisu imali zaradu, niti imetka. Zaista su oni bili gosti islama u tijesnim boravištima, i uprkos tome su oni po danju sjekli drva i dostavljali (donosili) vodu do kuće Poslanika, sallAllahu ‘alejhi ve selleme, i učili Kur’an po noći i salat (namaz) obavljali (klanjali).
هكذا وصفهم البخاري وغيره . فكانوا يتسببون . وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته هدية أكلها معهم ، وإن كانت صدقة خصهم بها ، فلما كثر الفتح وانتشر الإسلام خرجوا وتأمروا – كأبي هريرة وغيره – وما قعدوا . ثم قيل : الأسباب التي يطلب بها الرزق ستة أنواع : أعلاها كسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ قال : جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري . خرجه الترمذي وصححه
Ovako su ih opisali El-Buhari i drugi; “Pa bili su oni koji su (pod)uzimali (tražili) uzroke. I Poslanik bi sallAllahu ‘alejhi ve selleme, ako bi se donijela hedija jeo bi je sa njima, a ako bi bila sadaka, dao bi to makhsus (posebno) njima, pa kada su se umnožile pobjede i proširio Islam oni su izašli i postali emiri, kao što je ebu Hurejre i drugi pored njega – i nisu sjedili.” Zatim je rekao: “Uzroka sa kojima se traži opskrba ima šest vrsta: Najuzvišeniji je zarada (op. ganime) našeg Vjerovijesnika, sallAllahu ‘alejhi we selleme; Rekao je: “Dat mi je moj rizk (opskrba) ispod sjenke moga koplja i učinio je da poniženje i beznačajnost bude nad onim tko se suprotstavi mojoj naredbi.” Prenosi ga Tirmizi i ocjenio ga je vjerodostojnim.”
فجعل الله رزق نبيه صلى الله عليه وسلم في كسبه لفضله ، وخصه بأفضل أنواع الكسب ، وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه . الثاني : أكل الرجل من عمل يده ، قال صلى الله عليه وسلم : إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده خرجه البخاري .
Pa je učinio Allah opskrbu svome Vjerovijesniku, sallAllahu ‘alejhi ve selleme u njegovoj zaradi radi njegovog fadla (odlikovanosti), i odlikovao ga sa najboljom vrstom zarade, i on je stekao pobjedu i prevlast zbog svoga ugleda. Drugo: Jede čovjek od rada svojih ruku, Rekao je sallAllahu ‘alejhi ve selleme: “Doista je najbolje ono što čovjek jede od rada svojih ruku, i zaista je Vjerovijesnik Davud jeo od rada svojih ruku.” Bilježi ga Buhari.
وفي التنزيل وعلمناه صنعة لبوس لكم وروي أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه . الثالث : التجارة ، وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم ، وخاصة المهاجرين ، وقد دل عليها التنزيل في غير موضع .
A u Et-Tenzilu je došlo; I podučavali smo ga, o proizvodnji (preradi) odjeće vama. I prenosi se da je ‘Isa ‘alejhi-s-selam jeo od predenja (prediva) njegove majke. Treće; Trgovina, i ona je bila posao većine ashaba, ridvanu-Allahi ‘alejhim, a posebno muhadžira. Uistinu Et-Tenzil ukazuje o tome na više mjesta.
الرابع : الحرث والغرس . وقد بيناه في سورة ” البقرة ” الخامس : إقراء القرآن وتعليمه والرقية ، وقد مضى في ” الفاتحة ” السادس : يأخذ بنية الأداء إذا احتاج ، قال صلى الله عليه وسلم : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . خرجه البخاري . رواه أبو هريرة رضي الله عنه .
Četvrto; Oranje i sadnja. Uistinu nam je razjašnjeno u suri “El-Beqare”. Peto: Čitanje (učenje) Kur’ana i njegovo podučavanje i rukja, i već se time bavilo (tj. objasnilo) u “El-Fatihi” Šesto; Uzeti is-platu za izgradnju ako je potreban, rekao je, sallAllahu ‘alejhi we selleme; “Tko uzme imetak ljudi želeći njegovo umnožavanje, umnožit će Allah njemu, a tko je uzme želeći njeno uništavanje (upropaštavanje) njemu će Allah uništiti.” Bilježi ga Buhari a prenosi ebu Hurejre, radijAllahu ‘anhu.
السابعة : قوله تعالى إن شاء دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد ، وإنما هو من فضل الله تولى قسمته بين عباده وذلك بين في قوله تعالى : نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية .
Sedmo; Riječi Allaha Uzvišenog. Ako hoće, dokaz da rizk (opskrba) nije sa idžtihadom (trudom), a doista je ona od Allahove dobrote, On upravlja dijeljenjem njega (op. rizka) među Svojim robovima i to je jasno u govoru (riječima) Uzvišenog: “Mi dijelimo među njima njihove potrebštine u životu dunjaluka (ovoga svijeta).” El-Feth 32.

Advertisements